Tips

Qred

10 tips inför att du ska ta ett företagslån

Att ta ett lån till sitt företag kan kännas läskigt. Du kanske aldrig har ansökt om det tidigare? Som företagare finns det ibland ett stigma över att lån ska behöva vara lika med något negativt. Det kan inte vara längre från sanningen. Det finns många anledningar till att ta ett företagslån. Ett kan vara att man behöver ett tillfälligt tillskott p g a en svacka eller lågsäsong. En annan kan vara att det är för att skapa tillväxt och investera i sitt företag.

Digitalt handslag

Snabbare avslut med elektronisk signering

De nya och digitala arbetssätten som vi lärde oss under pandemin kommer att finnas kvar och utvecklas. De senaste åren har digitaliseringen tagit ett jättekliv framåt, gamla rutiner och processer har ersatts av nya som både är snabbare och mer effektiva. Signering av dokument är ett väldigt bra exempel.

De senaste åren har digitaliseringen tagit ett jättekliv framåt, gamla rutiner och processer har ersatts av nya som både är snabbare och mer effektiva. Signering av dokument är ett väldigt bra exempel.

Hyker Security

Säkerhet för redovisningsbyråer – Kryptering vad är det?

Riskerna med att vi blir mer digitala är att vi ställs inför nya hot som vi inte är vana vid. Det kan vara allt ifrån enklare misstag där data läcker eller regelrätta attacker från cyberkriminella som vill få tag i viss information. Oavsett anledning till dataläckage måste vi ta de nya hoten på allvar och se till att skydda oss på nödvändiga sätt som krävs i vår nya omvärld.

Personligt betalningsansvar för bolagets skulder

Huruvida risk finns att behöva betala bolagets skulder på ett personligt plan är en vanlig fråga vid rådgivning till ett företag med ekonomiska svårigheter. Att drabbas av personligt betalningsansvar för bolagets skulder kan innebära en personlig ekonomisk katastrof. Många känner inte till vad som gäller. Huvudregeln i svensk rätt är att aktieägarna i ett aktiebolag inte har något personligt ansvar för aktiebolagets skulder och att aktieägarnas risk är begrän-sad till vad de betalat för aktierna i bolaget, det s.k. aktiekapitalet.

Nya justerade bilförmånsregler

Riksdagen har beslutat att schablonen för att beräkna förmånsvärdet för bilförmån ska justeras. Detta för att förmånsvärdet bättre ska motsvara kostnaden för en privatägd bil. De justerade reglerna börjar gälla den 1 juli 2021 och berör förmånsbilar som registreras efter att lagen har trätt i kraft.

Mentala superkrafter med Henrik Fexeus

Mentala superkrafter med Henrik Fexeus Henrik Fexeus, Mentalist och författare Text: Madeleine Siggelin Alstermark Henrik Fexeus är en av världens främsta kroppsspråksexperter, han är mentalist och mästermainpulatör, har skrivit ett flertal böcker och är en eftertraktad föreläsare. Han vann också “Hela kändis-Sverige bakar” 2018. Ja, som ni förstår har Henrik en hel del superkrafter och …

Mentala superkrafter med Henrik Fexeus Read More »

Scroll to Top