Maria Hansen, VIEW Group
Maria Hansen, VIEW Group

Redovisningskonsulten som brottsbekämpare – hur skapar vi rätt förutsättningar?

Maria Hansen, Affärsområdeschef för Redovisning och Lön, VIEW Group

Att bekämpa ekonomisk brottslighet står högt upp på den politiska agendan. När den blir mer sofistikerad får redovisningskonsulten en allt viktigare roll för att både förebygga och agera. Med sin förmåga att analysera komplexa finansiella data är hen tränad att ifrågasätta avvikande transaktioner och att upptäcka mönster som kan signalera brottslig verksamhet.

Minimerar riskerna för företag att bli utsatta för ekonomisk brottslighet
För en kompetent redovisningskonsult sitter vikten av tydliga rutiner och uppföljning av finansiella transaktioner i ryggmärgen. Företag som har hjälp av en seriös konsult löper därför mindre risk att utsättas för till exempel bedrägerier eller andra former av ekonomisk brottslighet. Dessutom spelar redovisningskonsulten en viktig roll i att utbilda kring vilka regler som gäller.

När misstankar om ekonomisk brottslighet trots allt uppstår, är det ofta redovisningskonsulterna som först upptäcker tecknen. Här blir samarbetet med myndigheter avgörande för att snabbt kunna utreda och ta till de åtgärder som krävs.

Utan regelverk ökar risken för oseriösa aktörer
Det hör inte till vanligheterna, men i värsta fall blir redovisningskonsulten i stället en möjliggörare av kriminell verksamhet. För att kunna bedriva sin verksamhet ser de ekonomiska brottslingarna ofta till att anlita externa redovisningskonsulter för att följa kraven på löpande bokföring och rapportering.

Hur motverkar vi oseriösa bolag utan att sätta käppar i hjulen för de seriösa?
Att skapa gemensamma förutsättningar för att motarbeta oseriösa företag blir naturligtvis viktigt. Ett förslag som lyfts är att återinföra den allmänna revisionsplikten. Här finns en risk att det skapar merkostnader för seriösa bolag och att tröskeln för nyföretagande kan bli alltför hög. I stället tror jag att Srf konsulternas förslag om att ålägga revision på så kallade högriskbranscher kan ge samma effekt utan att straffa seriösa bolag. Vi ska komma ihåg att majoriteten av alla företag trots allt vill göra rätt.

Tidigare i år lanserade Svenska Bankföreningen ett förslag med bland annat krav på obligatorisk auktorisering av redovisningskonsulter och anmälningsplikt vid misstanke om ekonomisk brottslighet. För oss som nordisk aktör blir det naturligt att jämföra med Norge där ett liknande upplägg redan är implementerat.

Jag är övertygad om att det här kan bli ett kraftfullt vapen mot ekonomisk brottslighet, inte minst när det handlar om penningtvätt. Det är förvånande att till exempel banker idag inte i högre grad kräver att redovisningen sköts av auktoriserade konsulter.

En viktig tillgång som skyddar både våra företag och vårt samhälle
Med auktoriserade redovisningskonsulter ger vi kunderna ökad trygghet. Jag upplever att rollen har ett stort ansvar som inte alla är fullt medvetna om. Idag pratar vi också mer om vikten av att ha ett arbete som tjänar ett högre syfte. För redovisningskonsulter är det oftast naturligt att leverera det allra bästa till sina kunder. Det är kanske inte lika självklart att tänka på att man också bidrar till att skapa ett tryggare samhälle.

Det är positivt att både politiker och näringsliv nu inser vilken viktig roll redovisningskonsulter spelar i att motverka ekonomisk brottslighet. Jag tycker att det är på tiden vi höjer statusen för yrket och värdesätter det arbete de utför varje dag för att motverka brottslig verksamhet.

Scroll to Top