Plats:

Kistamässan

Datum:

25-26 sep 2024

Lars Olsson_Slipp

Redovisningskonsulter

är ni redo att möta era kunders behov av dagens redovisningslösning?

Lars Olsson, VD, Slipp Redovisning

Många redovisningskonsulter har vant sig vid att erbjuda en standardiserad redovisningstjänst till sina kunder. Men dagens kunder kräver mer än så. De vill ha en helhetslösning som hjälper dem att driva sina företag mer effektivt och strategiskt. Som redovisningskonsult är det därför nödvändigt att tänka utanför boxen och erbjuda skräddarsydda lösningar som möter dessa behov.

Leverera en lösning, inte en tjänst
Digitalisering är en viktig del i att leverera dessa lösningar. Genom att använda moderna verktyg och modern teknik kan redovisningskonsulter effektivisera sin verksamhet och erbjuda en bättre service och kundupplevelse. Men det räcker inte med bara teknik. Det är också viktigt att fokusera på att leverera en lösning istället för en tjänst. Detta innebär att redovisningskonsulter bör vara proaktiva i att identifiera problem och föreslå system och integrationer – som inte nödvändigtvis är ekonomisystem – som hjälper kunderna att nå sina mål samt att paketera dessa lösningar.

Många redovisningskonsulter har vant sig vid att erbjuda en standardiserad redovisningstjänst till sina kunder. Men dagens kunder kräver mer än så. De vill ha en helhetslösning som hjälper dem att driva sina företag mer effektivt och strategiskt. Som redovisningskonsult är det därför nödvändigt att tänka utanför boxen och erbjuda skräddarsydda lösningar som möter dessa behov.

Samarbete ger bättre lösningar till kunderna
Att möta dagens krav från kunderna kräver också att redovisningskonsulter samarbetar med andra aktörer. Genom samarbete kan konsulter tillgodogöra sig kunskap, erfarenheter, system och resurser som gör det möjligt att erbjuda bättre lösningar till kunderna. Det kan också minska kostnaderna och öka produktiviteten.

Tänk utanför boxen
Så, redovisningskonsulter, är ni redo att möta era kunders behov av dagens bokföringslösning? Mitt tips är att börja tänka mer lateralt, använda digitalisering och samarbeta med andra aktörer för att kunna erbjuda skräddarsydda lösningar som hjälper era kunder att driva och utveckla sina företag till sin fulla potential.

Att erbjuda tjänster som innebär mer än att hjälpa kunderna att uppfylla lagens krav på löpande redovisning och avslut av räkenskaperna, är dessutom inspirerande och motiverande. Och det är min övertygelse att allt fler företag kommer vara beredda att betala för dessa mervärden.

Scroll to Top