Att arbetsuppgifter ändras är det bästa som har hänt oss

Den digitala utvecklingen gör att allt fler av våra arbetsuppgifter automatiseras bort. Men det är kanske det bästa som har hänt redovisningsbranschen. Varför då?