3 tips för tryggare ekonomi i tungrodda tider

Energikris, knepiga leveranskedjor, krig i Europa, hög inflation… Många företag kämpar för att hålla sig flytande.