Therese Nicander

Framtidens bokföring:

6 digitala trender att hålla koll på

Therese Nicander, Scandinavian Portfolio Manager, Accountor FMS

Dagens samhälle präglas av smarta lösningar för att effektivisera vardagen, och detta har även påverkat bokföringsbranschen. Vi ser nu en övergång från manuella processer till mer digitala och automatiserade lösningar. Här utforskar vi sex digitala trender som påverkar redovisningen och vad de innebär för företagare och redovisningskonsulter.

1. Real time accounting
“Real time accounting” blir allt populärare inom bokföringbranschen. Genom integrationer och kvittoappar kan du skapa digitala flöden som minskar risken för felaktig rapportering och beroendet av papperskvitton. Det ger dig även snabbare insikter i företagets ekonomiska situation och möjliggör bättre beslutsfattande.
Dessutom kan redovisningskonsulter övervaka och ge råd baserat på data och realtidsinformation, vilket gör bokföringsprocessen mer effektiv.

2. Ökade krav på bokföringsprogram
Användarnas krav på bokföringsprogram förändras i takt med den ökande trenden av enkla och användarvänliga appar på smartphones. Småföretagare och större organisationer efterfrågar också en smidig bokföringsprocess där de kan få snabb åtkomst till önskad information på ett intuitivt sätt utan att behöva lära sig komplicerad programvara.
Programvaruföretag måste därför fokusera på att skapa enkla, användarvänliga och snyggt designade produkter.

3. Redovisningsbyråer och digital kompetens går hand i hand
Nystartade företag använder redan digitala plattformar i sin etablering, vilket minskar behovet av manuella processer. Dessa plattformar genererar en ström av digital information som måste hanteras korrekt, vilket kräver förmågan att hämta data direkt från plattformarna. Redovisningsbyråer måste därför ha en hög digital kompetens och kunna integrera med olika system för att säkerställa korrekt bokföring och redovisning.

4. Dataanalys och datadrivna beslut
Användningen av dataanalys och datadrivet beslutsfattande växer inom bokföring och redovisning. Genom att använda digitala verktyg kan din fakturahantering automatiseras och stora mängder data blir tillgängligt på ett enkelt och effektivt sätt.
Detta ger dig möjlighet att upptäcka avvikelser och problem i verksamheten, vilket leder till bättre affärsbeslut och ökad konkurrenskraft. Dataanalys kan också användas för att förstå dina kunders behov och beteenden, vilket hjälper utveckla bättre produkter och tjänster.

5. Hållbarhetsstödjande bokföringsprocesser
Företagare fokuserar alltmer på hållbarhet och ser det som sitt ansvar att agera på ett hållbart sätt. Bokföringsprocessen måste därför stödja företagets hållbarhetsarbete. Användning av e-fakturor är ett exempel på hur man kan få in och använda strukturerad data på ett smart sätt, vilket möjliggör enkel rapportering av t.ex koldioxidavtryck. Med kunskap och tillgång till din egen data kan du enkelt redovisa din miljöpåverkan och ta mer hållbara beslut.

6. Ökad roll för AI och maskininlärning
Datadriven teknik såsom AI och maskininlärning spelar en allt viktigare roll inom bokföringsbranschen. Och genom att använda tillgängliga verktyg kan du öka effektiviteten i din verksamhet och fatta beslut snabbare. Teknik som automatiserar manuella uppgifter frigör tid för strategiska arbetsuppgifter och affärsutveckling, och maskininlärning möjliggör analys av stora datamängder för bättre insikter och beslutsunderlag.

Sammantaget pekar allt mot att datadriven teknik kommer att vara en viktig del av bokföringsbranschen i framtiden. Med andra ord, för att vara konkurrenskraftig måste du vara medveten om tekniken och dess möjligheter.

Scroll to Top