Ekonomi

Redovisnings- och lönekonsulternas viktiga roll

I spåren av coronapandemin har många företag hamnat i ekonomisk kris. Därmed har också företagens behov av stöd i ekonomi- och lönefrågor ökat markant. Redovisnings- och lönekonsulterna blir om möjligt ännu viktigare för företagen. Hur fungerar de olika stödpaketen som regeringen sätter in? Vem får ansöka och hur går det till?

Sänkt aktiekapital men oförändrade KBR-regler (!)

1 januari 2020 sänks kravet på lägsta registrerade aktiekapital till 25 000 kr.
Förra gången kravet på aktiekapital halverades, 2010, ledde till den kraftiga ökningen av antalet aktiebolag i Sverige. Antalet har under denna tioårsperiod nästan fördubblats och ligger idag på ca 600 000 bolag. I och med sänkningen till 25 000 kr kan vi nog förvänta oss en fortsatt kraftig ökning av antalet bolag de närmaste åren.

Framtidens controller är proaktiv

Framtidens controller är proaktiv Ingemar Claesson, Konsult Claesson & Partners AB, Ekon.dr och lärare inom controlling Text: Anna Ekström, redaktör, FAR Controllern är en yrkesroll i förändring. Idag förväntas controllern ta en allt mer styrande roll i organisationen. Hur gör man för att bli en controller att räkna med i framtiden?  Historiskt sett har en …

Framtidens controller är proaktiv Read More »

Ekonomichefen – en förändringsagent

Ekonomichefen – en förändringsagent Mathias Cöster, Föreläsare på FAR:s ekonomichefs- och controllerutbildningar Fotograf: Kristofer Hedlund Text: Anna Ekström, redaktör, FAR Digitalisering, hållbarhet och lagförändringar. Det finns många yttre faktorer som påverkar en verksamhet. Hur kan du som ekonomichef ta dig an nya utmaningar för att utveckla både dig själv och ditt företag? Som ekonomichef har …

Ekonomichefen – en förändringsagent Read More »

Scroll to Top