Plats:

Kistamässan

Datum:

25-26 sep 2024

Carsten Leth_Krea

Vi guidar dig till rätt företagsfinansiering

Carsten Leth, vice VD och CCO, Krea​

Om ditt företag är i behov av externt kapital kan det vara svårt att veta vilken lösning som är rätt. Vi guidar dig på vägen och går igenom fem vanliga finansieringsformer för företag.

För att kunna identifiera vilken lösning som är relevant för just ditt företag behöver du utgå från ditt behov. Varför behöver företaget finansiering, hur stort belopp behövs och vad ska krediten användas till?

När du identifierat ditt behov kan du se över vilken lösning som passar bäst. Vi beskriver här nedan fem vanliga finansieringsformer och i vilka situationer de passar att använda sig av.

Företagslån – Extern investering där beloppet betalas ut direkt till ditt bankkonto och du kan själv disponera över pengarna. Ett företagslån är därför en passande lösning i många olika situationer och syften. Men används ofta när ett företag har ett specifikt projekt, exempelvis vid investeringar eller expansioner. Långivare ställer ofta krav om säkerheter i form av pant eller personlig borgen.

Checkkredit – Med en checkkredit väljer företaget själv hur mycket av krediten som ska användas och betalar bara ränta på det belopp som faktiskt används. Det är därför en lösning som passar bra om ditt företag har stora toppar och dalar i sin likviditet. En checkkredit kan också fungera som en extra säkerhet för oförutsedda utgifter. Det är vanligt att företag kombinerar checkkredit och företagslån. Det förstnämnda som likviditetsbuffert och
sistnämnda för finansiering av specifika projekt.

Fastighetslån – Fastighetslån riktar sig främst mot företag, bostadsrättsföreningar och organisationer som är i behov av extern finansiering till en fastighet. Det kan handla om att du ska förvärva av en fastighet, utöka belåningen på en befintlig fastighet eller renovera och bygga ut en fastighet eller lokal. Du pantsätter då en fastighet eller lokal vilket fungerar som säkerhet för lånet. I princip kan man säga att fastighetslån är en variation av företagslån, med den primära skillnaden att det tas pant i en fastighet som som säkerhet för lånet.

Factoring/fakturaköp – Factoring innebär att du säljer eller belånar ditt företags fakturor. När du gör detta frigör du kontanta medel som direkt kan användas i verksamheten. Factoring kan vara relevant för företag som inväntar betalningar från större projekt, men samtidigt under tiden behöver betala exempelvis hyra eller löner.

Företagsleasing – Om ditt företag är i behov av utrustning eller maskiner men inte kan, eller vill, stå för inköpskostnaden kan du istället använda dig av företagsleasing. En kostnadseffektiv lösning då företaget inte köper utrustningen utan står bara för en månadshyra för nyttjandet av föremålet/föremålen. Efter leasingperioden kan företaget vanligtvis lämna tillbaka objektet, förlänga leasingperioden eller köpa ut objektet. Du undviker också
risker med att äga ett objekt, till exempel värdeminskning och transaktionsrisk.

För många företagare kan finansieringsmarknaden kännas som en djungel. Är du osäker på vad som är rätt för ditt företag finns det olika tjänster som kostnadsfritt hjälper dig till rätt finansiering.

Hälsningar,
Carsten Leth, vice VD och CCO, Krea

Scroll to Top