Niclas-johansson-wolters-kluwer

Ökade krav på compliance – utmaning eller möjlighet?

Niclas Johansson, Technology Product Manager, Wolters Kluwer

Många känner sig tyngda av ökade krav på compliance och dokumentation. Men ökade krav kan innebära både utmaningar och möjligheter. Kompetensutveckling, anpassade verktyg och rätt samarbetspartners banar vägen för framgång.

FAR släppte nyligen sin framtidsspaning i form av rapporten I en föränderlig tid – Framtidens revision, redovisning och rådgivning 2030. För den som är aktiv inom redovisning- och revisionsbranschen kom det nog inte som någon överraskning att kraven på compliance, både från lagstiftare och internt, upplevs ha blivit mer omfattande.

Många av de tillfrågade som arbetar i revisions- och rådgivningsbranschen upplever att en stor del av tiden läggs på enformiga arbetsuppgifter som framför allt handlar om att följa checklistor och säkra compliance.

Vissa uppger att det är en vanlig anledning till att man slutar i branschen efter en kort tid. Man vill istället spendera sin tid på uppgifter som känns meningsfulla och sådant som skapar värde för sina kunder. Hur kan detta uppnås, samtidigt som krav och regler efterlevs?

Större ansvar, mer kunskap och ökad auktoritet
Även om ökade krav på compliance ofta kommer med ökade krav på dokumentation så är inte allt nattsvart. Ökade compliance-krav kan faktiskt innebära ökad auktoritet och legitimitet för yrket i stort. Ytterligare komplexitet och ökade krav innebär ett större ansvar och mer kunskap hos de som arbetar i branschen. De behöver vara insatta, pålästa och kunna ge råd utefter rådande omständigheter.

Som redovisningskonsult eller revisor har man ett ansvar att vara uppdaterad och kunnig, men även att kroka arm med rätt personer – vare sig det gäller kollegor, kunder eller leverantörer. Alla led måste självklart säkerställa regelefterlevnad. Men det underlättar även att samarbeta med kollegor och leverantörer som ligger i framkant, och som erbjuder både kunskap, flexibilitet och långsiktighet.

Digitala verktyg kan ge mer tid över till annat
Många har lagt sitt hopp till att digitalisering, automatisering och artificiell intelligens ska vara lösningen på de eviga checklistorna som äter upp så mycket tid. Och visst underlättar, förenklar och effektiviserar de digitala verktygen många arbetsuppgifter.

Digitala underskrifter, smartare insamling av underlag, verktyg för kundkännedom eller analys för att ta databaserade beslut är bara några exempel på verktyg som erbjuder extra värde mot kunder. Verktyg kan också stötta dig och din byrå i interna arbetsprocesser och samarbete.

Utöver smidigheten som många digitala lösningar erbjuder så är den störst vinsten den tid som frigörs, och som kan ägnas till rådgivning och värdeskapande arbete där en mänsklig touch faktiskt behövs.

Niclas Johansson
Technology Product Manager
Wolters Kluwer

Scroll to Top