Blogg

E&F_SM inlägg (1)

Dubbelt så mycket utbildning när Ekonomi & Företag och Personal & Chef går under samma tak

Vi är glada över att den 1–2 december kunna erbjuda ett dubbelt så stort evenemang då Ekonomi & Företag, för allra första gången, gå parallellt med Personal & Chef på Kistamässan.

Mässan Personal & Chef är den kompletta mötesplatsen med syfte att stärka, utveckla och effektivisera chefer och ledare samt deras vardag. Genom att ha denna mässa parallellt skapas en möjlighet att lära sig mer om både de hårda och mjuka värdena i större utsträckning.

Läs mer »
plånbok_sedlar

Personligt betalningsansvar för bolagets skulder

Huruvida risk finns att behöva betala bolagets skulder på ett personligt plan är en vanlig fråga vid rådgivning till ett företag med ekonomiska svårigheter. Att drabbas av personligt betalningsansvar för bolagets skulder kan innebära en personlig ekonomisk katastrof. Många känner inte till vad som gäller. Huvudregeln i svensk rätt är att aktieägarna i ett aktiebolag inte har något personligt ansvar för aktiebolagets skulder och att aktieägarnas risk är begrän-sad till vad de betalat för aktierna i bolaget, det s.k. aktiekapitalet.

Läs mer »
Scroll to Top