Plats:

Kistamässan

Datum:

25-26 sep 2024

Josephine Hoas_Pleo

3 tips för tryggare ekonomi i tungrodda tider

Josephine Hoas, Content Strategist, Pleo​

Energikris, knepiga leveranskedjor, krig i Europa, hög inflation… Många företag kämpar för att hålla sig flytande. Styr skeppet i rätt riktning med några väl utvalda tips, redo att implementeras idag.

1. Uppdatera utgiftspolicyn
Utveckla eller uppdatera företagets utgiftspolicy för att säkerställa att utgifterna inte sticker iväg. Kassaflödet hålls i schack, budgeten blir lättare att planera och följa, och medarbetarna slipper känna osäkerhet kring vad som gäller. Det är särskilt viktigt nu när inflationen orsakar prishöjningar på i princip allt. Om du inte uppdaterar utgiftspolicyn kontinuerligt blir risken att medarbetarna slutar ta den på allvar.

Utgifter som bör ingå i en utgiftspolicy:

 • Logi
 • Mat
 • Transport
 • Konferenser och event
 • Gåvor och blombud
 • Utgifter för distanskontor

Inkludera gärna medarbetarna i arbetet. Prata om vilka prisnivåer som känns rimliga och möt varandra i diskussionerna. Det bygger förtroende, och leder i längden till ett trevligare arbetsklimat.

2. Frigör tid för ekonomiavdelningen
CFO-rollen har förändrats, och i tuffa tider spelar företagets CFO och ekonomiavdelning en viktig roll. Men bara om ekonomerna tillåts fokusera på rätt saker. Att jaga kvitton och kontera utgifter är slöseri med tid.

Så räddar du ekonomiavdelningen från kvittokaoset och får en kompetent strategisk partner:

 • Välj en utgiftslösning som automatiserar manuella arbetsuppgifter.
 • Delegera inköpsansvar på de som behöver köpa saker i bolaget och digitalisera alla kvitton i farten.
 • Kombinera den digitala utgiftslösningen med smarta företagskort för att underlätta inköp och bibehålla kontroll över utgifterna.

Genom att automatisera utgiftshanteringen skapar du utrymme för djupanalys av ekonomin. Var kan ni spara in? Vilka delar av verksamheter går bättre och vilka går sämre? Varför? Fungerar utgiftspolicyn? Frigör värdefull tid och ta del av insikter som gör skillnad för företagets resa framåt.

3. Spara pengar i farten
Pengar in – pengar ut. Varje spenderad krona behöver generera nya inkomster. Den förutseende företagaren vet att det inte alltid fungerar så. Därför är det smart att alltid spara pengar utan insats, där det går.

Enkla sätt att spara pengar i företaget:

 • Se över resekostnaderna. Sätt riktlinjer för vilka workshops och möten som kan hållas på distans framöver. Att resekostnaderna minskade drastiskt var en av få positiva effekter av pandemin. Nu när resandet ökar igen, kan det vara värt att ta reda på vilka tjänsteresor som är överflödiga.
 • Gör medarbetarna delaktiga. Om personalen inkluderas i besparingsarbetet kan ni tillsammans sätta mål och skapa incitament för att göra något positivt av situationen. Då slipper ekonomiansvarig kliva in och agera kontrollant och nej-sägare, och
 • Ta kontroll över prenumerationerna. Många företag dubbelbetalar för onlineverktyg, tjänster och mobilabonnemang.
Pleo Technologies AB
Scroll to Top