Vikten av att dokumentera processer och kvalitetssäkring med SOP

För alla revisionsbyråer är kvaliteten på de tjänster som erbjuds avgörande för att upprätthålla ett gott rykte och attrahera nya kunder. En nyckelaspekt för att säkerställa service av hög kvalitet är att ha väldokumenterade interna processer och rutiner för kvalitetssäkring.