Plats:

Kistamässan

Datum:

25-26 sep 2024

Camilla Einarsson_Wolters Kluwer

Att arbetsuppgifter ändras är det bästa som har hänt oss

Camilla Einarsson, redovisningsexpert,
Wolters Kluwer

Den digitala utvecklingen gör att allt fler av våra arbetsuppgifter automatiseras bort. Men det är kanske det bästa som har hänt redovisningsbranschen. Varför då?

Men först lite bakgrund. Redovisningskonsult har historiskt setts som ett typiskt tjänstemannajobb med arbetsuppgifter med stora administrativa inslag. Förr var arbetsuppgifterna repetitiva och kunde ofta förutses. Det är just den här typen av arbetsuppgifter som automatiseras när den tekniska utvecklingen går framåt. Utveckling har pågått länge i hela samhället och såväl vår bransch som andra branscher har anpassat sig. Nya, moderna verktyg har lett till nya, smartare arbetsprocesser med mindre repetitiva inslag. Att jobba med redovisning idag skiljer sig mycket från hur det var för en generation sedan.

Men den tekniska utvecklingen kommer bara att fortsätta – dessutom i allt snabbare takt. Allt eftersom mer och mer av det administrativa arbetet automatiseras, så måste vi i branschen ställa oss frågan om vi har förflyttat oss tillräckligt i vår yrkesroll. Har vi släppt administratörsrollen och antagit rollen som rådgivare?

Vi redovisningskonsulter har nämligen något som kunderna fortfarande inte har, och antagligen heller inte har någon avsikt att skaffa sig. Jag pratar om kunskap.

Genom att bygga sitt erbjudande kring den kunskapen kan redovisningsbyråerna stärka sin position i stället för att tappa uppdrag och intäkter. Den moderna redovisningskonsulten är inte en administratör, utan en kvalificerad rådgivare som med sin kunskap hjälper kunden att utveckla sin verksamhet. Det kan handla om allt från allmänna frågor, som hur man ökar intäkter och minskar kostnader, till mer tekniska som vilken bolagsform eller regelverk som är mest lämpligt.

Digitaliserings- och automatiseringsvågen kommer att fortsätta, högst troligen i allt snabbare takt. När fler och fler arbetsuppgifter automatiseras blir också de mer kunskapsintensiva tjänster som inte går att automatisera, mer värdefulla. De kommer att vara mer eftertraktade och det kommer att gå att ta mer betalt för dem. Med det i bakhuvudet så tror jag att vi redovisningskonsulter har en bra tid framför oss.

Scroll to Top