Därför ska du välja Ekonomi & Företag

Vi samlar över 3000 besökare från små och medelstora företag

 Ekonomi & Företag är den enda B2B-mötesplatsen som vänder sig till beslutsfattarna på etablerade små och medelstora företag. Våra besökare behöver proffshjälp med att effektivisera och växa sina verksamheter, så de kan stå bättre rustade för framtiden.  

Ekonomi & Företag anordnas tillsammans med huvudpartner Srf konsulterna som håller sina kongressförhandlingar på mässan. Detta betyder många kvalificerade redovisnings- och lönekonsulter på plats.

4 anledningar till varför du ska ställa ut

Spara tid!

Vi vet att ni i er yrkesroll har begränsat med tid. Därför har vi maxat två dagar för att ni ska ha tid till att delta på en viktig mässa men också inte missa alltför mycket i ordinarie schema.

AFFÄRER

Ni vill skapa fler affärsmöjligheter för ert företag. Genom ert deltagande på mässan får besökarna möjlighet att se och testa era produkter direkt på plats. Detta skapar en unik arena för affärer.

Mätbar ROI

Via våra tekniska lösningar ser du enkelt hur mycket du fick ut av ditt deltagande på Ekonomi & Företag genom mätbara leads. Enkelt och vettigt!

Rätt personer

På Ekonomi & Företag möter du mängder av värdefulla kontakter och potentiella kunder. Vårt motto är kvalitet framför kvantitet. Här kan ni utöka er databas och bygga nya affärsrelationer.

Få montrar kvar.

Många företag har redan bokat sin plats på mässan. Vänta inte med att ta ditt beslut. 
Kontakta oss idag för mer information om hur du kan delta.

Parallell mässa

Ekonomi & Företag går parallellt med Personal & Chef, Nordens största mötesplats för alla som leder och utvecklar personal. Vilken nytta kan du dra av detta som utställare på Ekonomi & Företag? Besökarna för de båda mässorna rör sig fritt mellan hallarna vilket innebär än fler potentiella besökare och kunder för er!

Fler relevanta titlar

Personal & Chef besöks årligen av ett stort antal intressanta titlar så som HR-chef, personalansvarig, chef i offentlig sektor, rekryterare, marknads- och säljchef m.fl.

Hela ledningsgruppen

Genom att Personal & Chef komplettar med ett stort antal, tidigare efterfrågade, titlar till Ekonomi & Företag så möjliggörs för utställarna att träffa representanter från hela ledningsgruppen.

Större seminarieprogram

I och med de två parallella mässorna kommer besökarna kunna ta del av ett ännu större och mer relevant seminarieprogram än tidigare. Detta kommer generera fler kvalitativa besökare med bättre flöden i hela mässhallen.

Det här säger våra utställare om mässan

Betallösningar "På Ekonomi & Företag är vi alla för att bli inspirerade, knyta kontakter och få känna på det senaste! För Pleo är det bästa tillfället att möta nytänkare och visa precis hur enkel och effektiv vår teknologi är."

Jacob Häger, Marketing Lead, Pleo.

Affärssystem och IT-lösningar ”Som utställare på mässan har Suitespot genererat flera nya kunder. Målgruppen för mässan passar oss som systemleverantör och det är en plats där man vill synas, bland företagsledare och beslutsfattare.”

Carl Johan Ahlsell, VD, Suitespot.

Byråportal "Superkul att Ekonomi & Företagsmässan äntligen blir av i december! Ser fram emot att äntligen få träffa alla kunder, partners och kollegor på denna suveräna mötesplats för smarta  digitala lösningar."

Peter Cervin, Partner Manager, Accountec Byråportal.

Besökare

89% uppger att de är nöjda eller mycket nöjda med sitt besök.

91,04% privat sektor

8,96% offentlig sektor

18,50% ägare
14% redovisningskonsult
9,8% konsult
7% ekonom
6,9% VD
6,7% redovisningsekonom
6,3% projektledare
6% ekonomiansvarig
5,8% ekonomiassistent
3,8% ekonomichef
3,5% controller
2,2% CFO
2% löne- och personaladministratör
2% redovisningsansvarig
2% redovisningsassistent
1,7% lönekonsult
1,6% marknadschef
1% budgetchef
1% finanschef/kamrer
1% redovisningschef

70% Gå på seminarier 

63% Ta del av nyheter 

44% Träffa kontakter och branschfolk 

37% Få överblick över branschen

19% Beslutsunderlag 

6% Annat

63% Mer än 4 timmar 

28% 2-4 tim

8% 1-2 tim

1% Mindre än 1 timme

39% uppger att det kommer att köpa något.

92% av besökarna skulle rekommendera mässan till en vän eller kollega och 96% kommer att besöka mässan igen.

82% av besökarna uppger att kvaliteten på utställarna är bra eller mycket bra.

72% av besökarna tycker att Ekonomi & Företag är viktig eller den viktigaste mässan för dem.

Utställare

90% av utställarna uppger att de är nöjda eller mycket nöjda med sitt deltagande.

98% uppger att de vill ställa ut igen.

87% av utställarna på Ekonomi & Företag uppger att de tycker att helhetsintrycket av mässan är bra eller mycket bra.

80% av utställarna menar att Ekonomi & Företag är ett “must attend-event”.

Dator

Intresserad av att ställa ut?

Säljansvarige Hannele Jaanson har själv tidigare varit utställare på Ekonomi & Företag. Ett bra bollplank för alla dina frågor. Ta kontakt idag så hjälper hon dig! 

Scroll to Top