Därför ska du välja Ekonomi & Företag

Vi samlar över 3000 besökare från små- och medelstora företag

 Ekonomi & Företag är den enda B2B mötesplatsen som vänder sig till beslutsfattarna på etablerade små- och medelstora företag. Våra besökare behöver proffshjälp med att effektivisera och växa sina verksamheter, så de kan stå bättre rustade för framtiden.  

69% av våra besökare 2019 meddelade att de kommer till mässan för att antingen se nyheter, få en överblick av branschen eller samla in beslutsunderlag för inköp. 

5 anledningar till varför du ska ställa ut

Spara tid!

Vi vet att ni i er yrkesroll har begränsat med tid. Därför har vi maxat två dagar för att ni ska ha tid till att delta på en viktig mässa men också inte missa alltför mycket i ordinarie schema.

AFFÄRER

Ni vill skapa fler affärsmöjligheter för ert företag. Genom ert deltagande på mässan får besökarna möjlighet att se och testa era produkter direkt på plats. Detta skapar en unik arena för affärer.

Mätbar ROI

Via våra tekniska lösningar ser du enkelt hur mycket du fick ut av ditt deltagande på Ekonomi & Företag genom mätbara leads. Enkelt och vettigt!

Rätt personer

På Ekonomi & Företag möter du mängder av värdefulla kontakter och potentiella kunder. Vårt motto är kvalitet framför kvantitet. Här kan ni utöka er databas och bygga nya affärsrelationer.

Få montrar kvar.

Många företag har redan bokat sin plats på mässan. Vänta inte med att ta ditt beslut. 
Kontakta oss idag för mer information om hur du kan delta.

Med tanke på rådande situation har vi just nu mer flexibla bokningsvillkor. Kontakta oss för mer information gällande detta. Som arrangör följer vi Folkhälsomyndighetens rekommendationer gällande evenemang. Läs mer om hur vi planerar för säkra event här.

NYHET!

Ekonomi & Företag kommer gå parallellt med Personal & Chef, Nordens största mötesplats för alla som leder och utvecklar personal. Vilken nytta kan du dra av detta som utställare på Ekonomi & Företag?

Fler relevanta titlar

Personal & Chef besöks årligen av ett stort antal intressanta titlar så som HR-chef, personalansvarig, chef i offentlig sektor, rekryterare, marknads- och säljchef m.fl.

Hela ledningsgruppen

Genom att Personal & Chef komplettar med ett stort antal, tidigare efterfrågade, titlar till Ekonomi & Företag så möjliggörs för utställarna att träffa representanter från hela ledningsgruppen.

Större seminarieprogram

I och med de två parallella mässorna kommer besökarna kunna ta del av ett ännu större och mer relevant seminarieprogram än tidigare. Detta kommer generera fler kvalitativa besökare med bättre flöden i hela mässhallen.

Det här säger våra utställare om mässan

Betallösningar "På Ekonomi & Företag är vi alla för att bli inspirerade, knyta kontakter och få känna på det senaste! För Pleo är det bästa tillfället att möta nytänkare och visa precis hur enkel och effektiv vår teknologi är."

Jacob Häger, Marketing Lead, Pleo.

Affärssystem och IT-lösningar ”Som utställare på mässan har Suitespot genererat flera nya kunder. Målgruppen för mässan passar oss som systemleverantör och det är en plats där man vill synas, bland företagsledare och beslutsfattare.”

Carl Johan Ahlsell, VD, Suitespot.

Byråportal "Superkul att Ekonomi & Företagsmässan äntligen blir av i december! Ser fram emot att äntligen få träffa alla kunder, partners och kollegor på denna suveräna mötesplats för smarta  digitala lösningar."

Peter Cervin, Partner Manager, Accountec Byråportal.

Besökare

91% uppger att de är nöjda eller mycket nöjda med sitt besök

91,04% privat sektor

8,96% offentlig sektor

18,50% ägare
14% redovisningskonsult
9,8% konsult
7% ekonom
6,9% VD
6,7% redovisningsekonom
6,3% projektledare
6% ekonomiansvarig
5,8% ekonomiassistent
3,8% ekonomichef
3,5% controller
2,2% CFO
2% löne- och personaladministratör
2% redovisningsansvarig
2% redovisningsassistent
1,7% lönekonsult
1,6% marknadschef
1% budgetchef
1% finanschef/kamrer
1% redovisningschef

77,29% ta del av nyheter
76,40% gå på seminarier
38,35% träffa nuvarande kontakter och branschfolk
24,78% få överblick över branschen
16,81% beslutsunderlag för upphandling/inköp
4,72% annat

57,23% mer än fyra timmar
29,79% två till fyra timmar
8,85% en till två timmar
4,13% mindre än en timme

76,99% av Ekonomi & Företags besökare uppger att de är med och påverkar eller beslutar om inköp.

92% av besökarna skulle rekommendera mässan till en vän eller kollega

Utställare

92% av utställarna uppger att de är nöjda eller mycket nöjda med sitt deltagande

80,65% uppger att de vill delta som utställare igen

87,1% av utställarna på Ekonomi & Företag uppger att de tycker att helhetsintrycket av mässan är bra eller mycket bra

80% av utställarna menar att Ekonomi & Företag är ett “must attend-event”

96% av utställarna skulle rekommendera Ekonomi & Företag till en kollega eller en vän

Dator

Intresserad av att ställa ut?

Säljansvarige Hannele Jaanson har själv tidigare varit utställare på Ekonomi & Företag. Ett bra bollplank för alla dina frågor. Ta kontakt idag så hjälper hon dig! 

Scroll to Top