Därför ska du välja Ekonomi & Företag

Vi samlar över 3000 besökare från små och medelstora företag

Ekonomi & Företag är den enda B2B-mötesplatsen som vänder sig till beslutsfattarna på etablerade små och medelstora företag. Våra besökare behöver proffshjälp med att effektivisera och växa sina verksamheter, så de kan stå bättre rustade för framtiden.  

Ekonomi & Företag anordnas tillsammans med huvudpartner Srf konsulterna som håller sina kongressförhandlingar på mässan. Detta betyder att många kvalificerade redovisnings- och lönekonsulter finns på plats.

4 anledningar till varför du ska ställa ut

Spara tid!

Vi vet att ni i er yrkesroll har begränsat med tid. Därför har vi maxat två dagar för att ni ska ha tid att delta på en viktig mässa, men också inte missa alltför mycket i ordinarie schema.

AFFÄRER

Ni vill skapa fler affärsmöjligheter för ert företag. Genom ert deltagande på mässan får besökarna möjlighet att se och testa era produkter direkt på plats. Detta skapar en unik arena för affärer.

Mätbar ROI

Via våra tekniska lösningar ser du enkelt hur mycket du fick ut av ditt deltagande på Ekonomi & Företag genom mätbara leads. Enkelt och vettigt!

Rätt personer

På Ekonomi & Företag möter du mängder av värdefulla kontakter och potentiella kunder. Vårt motto är kvalitet framför kvantitet. Här kan ni utöka er databas och bygga nya affärsrelationer.

Få montrar kvar.

Många företag har redan bokat sin plats på mässan. Vänta inte med att ta ditt beslut. 
Kontakta oss idag för information om hur du kan delta.

Det här säger våra utställare om mässan

På Ekonomi & Företag är vi alla för att bli inspirerade, knyta kontakter och få känna på det senaste! För Pleo är detta det bästa tillfället att möta nytänkare och visa precis hur enkel och effektiv vår teknologi är.

Jacob Häger, Marketing Lead, Pleo.

Ekonomi & Företag är vår viktigaste mässa. Här träffar vi våra befintliga och blivande kunder, visar våra produkter, tjänster, lanserar nyheter och gör affärer.

Lars Sörling, Marknad & Event, Björn Lundén

Besökare

92% uppger att de fått ett bra eller mycket bra helhetsintryck av mässan.

25% Redovisningskonsult

19% VD/ägare

13% Ekonomichef/ekonomiansvarig

10% Ekonom/controller

5% Lönetitlar

28% Övrigt (byråledare, produktägare, BA, revisor m.m.)

58% Redovisningsfirmor

27% Tjänsteföretag

5% Tillverkning/produktion

4% Bank

3% Offentlig sektor

3% Övrigt

 

 

68% spenderar mer än 4 timmar på mässan.

47% uppger att det kommer att köpa något efter mässan.

85% av besökarna skulle rekommendera mässan till en vän eller kollega och 94% kommer att besöka mässan igen.

Utställare

95% av utställarna uppger att de är nöjda eller mycket nöjda med sitt deltagande.

83% uppger att de vill ställa ut igen.

93% av utställarna uppger att de tycker att helhetsintrycket av mässan är bra eller mycket bra.

Parallell mässa

Ekonomi & Företag går parallellt med Personal & Chef, Nordens största mötesplats för alla som leder och utvecklar personal. Vilken nytta kan du dra av detta som utställare på Ekonomi & Företag? Besökarna för de båda mässorna rör sig fritt mellan hallarna vilket innebär än fler potentiella besökare och kunder för er!

Fler relevanta titlar

Personal & Chef besöks årligen av ett stort antal intressanta titlar så som HR-chef, personalansvarig, chef i offentlig sektor, rekryterare, marknads- och säljchef m.fl.

Hela ledningsgruppen

Genom att Personal & Chef komplettar med ett stort antal, tidigare efterfrågade, titlar till Ekonomi & Företag så möjliggörs för utställarna att träffa representanter från hela ledningsgruppen.

Större seminarieprogram

I och med de två parallella mässorna kommer besökarna kunna ta del av ett ännu större och mer relevant seminarieprogram än tidigare. Detta kommer generera fler kvalitativa besökare med bättre flöden i hela mässhallen.

Dator

Intresserad av att ställa ut?

Vår säljansvarige Christina Olsson är ett bra bollplank för alla dina frågor. Ta kontakt idag så hjälper hon dig! 

Scroll to Top