Maria Hoffmann_Marginalen Bank

Så undviker du hämmad tillväxt

Maria Hoffmann, Inkassochef, Inkasso AB Marginalen

I tider med lågkonjunktur, där fler och fler företag har det tuffare än vanligt, är det extra viktigt att ha koll på sin egen likviditet. Här listar vi sex saker att tänka på för att få bättre ekonomisk kontroll.

Att få betalt i tid, eller överhuvudtaget, kan avgöra ett företags egen överlevnad och i bästa fall kan det vara ett hinder för ökad lönsamhet. I slutet av förra året varnade EU-kommissionen att endast 4 av 10 företag i EU fick betalt i tid och konstaterade dessutom att försenade eller uteblivna betalningar hade haft en avsevärd påverkan i 25% av konkurserna bland små och medelstora bolag*.

I Europa ser man fortsatt en tydlig negativ trend som visar att 41% av tillfrågade företag 2022 upplever att uteblivna betalningar hämmar tillväxttakten. Hela 26% anger att uteblivna betalningar utgör ett direkt hot mot företagets överlevnad**. Så vad kan ditt företag göra för att säkerställa att ni får betalt?

Att tänka på för att få koll på sin likviditet

  1. Var noga med att göra en ekonomisk kontroll av alla nya kunder.
  2. Bevaka befintliga kunder för att ha möjlighet att agera snabbt om deras finansiella situation drastiskt förändras negativt.
  3. Skapa trygghet genom att säkerställa att ni har interna rutiner som beskriver hur företaget ska gå tillväga. Detta innefattar en korrekt faktureringsprocess och påföljder om en kund inte betalar.
  4. Fakturerar ni i rätt kanal? Skickas fakturan per e-post idag kan ett alternativ vara att ställa om till vanlig post, eller vice versa.
  5. Se till att betalningspåminnelser tydliggör vad som sker om betalning fortsatt uteblir.
  6. Ta betalt genom påminnelseavgift och dröjsmålsränta.

Kort och gott – agera snabbt och undvik ej problemen. Vill man överlåta hanteringen av ärenden kring utebliven betalning kan man alltid ta hjälp av ett inkassobolag.

*EU Fit for Future Platform, 2021-12
**European Payment Report 2022

Scroll to Top