Plats:

Kistamässan

Datum:

25-26 sep 2024

Som en del av Easyfairs group är vi medlemmar i Net Zero Carbon Events åtagandet och förhåller oss till att vara netto noll till 2050 och att halvera våra växthusgasutsläpp till 2030.

Easyfairs åtar sig att driva våra evenemang på ett miljö- och samhällsansvarigt sätt genom att:

Våra huvudinitiativ:

Energi

Lokalen vidtar energisparåtgärder, använder använder endast grön el och vidtar andra åtgärder för att minska onödig energiförbrukning.

Energi

 • Vi begränsar vår energiförbrukning genom att noggrant kontrollera belysning, uppvärmning och nivåer för ventilation, värme och luftkonditionering (HVAC).
 • Anläggningen är är utrustad med LED-belysning.

Produktion & avfall

Vi implementerar en strikt avfallshantering och avfallsminskningsplan samt begränsar användningen av plast vid våra evenemang.

Produktion & avfall

 • Vi sorterar avfallet som genereras av våra evenemang.
 • Vi lägger ut återanvändbara mattplattor på våra evenemang.
 • Vår Smart Badge-teknologi möjliggör en betydande minskning av pappersanvändningen för våra utställare.

Resor & boende

Easyfairs minskar utsläppen från resor och väljer våra föredragna samarbetspartners för boende baserat på hållbarhetskriterier.

Resor & boende

 • Cykelparkering finns mitt emot huvudentrén.
 • Res gärna kollektivt till mässan.
 • Om du tar bilen, samåk gärna med andra.
 • Välj ett hotell på gångavstånd till Kistamässan.

Mat & matavfall

Vi tillämpar principer för hållbar matförsörjning på våra serveringsställen.

Mat & matavfall

 • Vi uppmanar våra leverantörer att tillämpa portionskontroll vid serveringsställena för att minska avfall.
 • Vegetariska och veganska alternativ finns tillgängliga vid serveringsställena.
 • Vår restaurang, bistro och vårt café serverar inget rött kött under evenemanget.

Frakt & logistik

Easyfairs monterpaket minskar transportutsläpp och avfall och vi väljer våra leverantörer utifrån hållbarhetskriterier​.

Frakt & logistik

 • Vi tillämpar hållbarhetskriterier i våra avtal.
 • Vi väljer våra leverantörer baserat på hållbarhetskriterier för transporter.

Socialt ansvar

Vi strävar efter att vara ett inkluderande team, omfamna mångfald med lika möjligheter för alla och förankra hållbarhet i kärnan av vårt evenemang.

Socialt ansvar

 • Våra evenemangs seminarieprogram fokuserar på ämnen inom hållbarhet.
 • Vi erbjuder en plattform för startups att presentera sina banbrytande innovationer.
 • Easyfairs har en visselblåsarfunktion.

Gör Easyfairs sällskap och agera för framtiden!

UTSTÄLLARE

Här är några praktiska tips om hur ni gör ert deltagande mer hållbart

Monterdesign & avfall:

Välj ett återanvändbart monterpaket från arrangören eller designa din egen monter så att strukturen kommer att återanvändas flera gånger, år efter år. Arbeta med din monterbyggare för att göra din monter så hållbar som möjligt! Undvik att skapa ett engångsställ bara för ett evenemang. Skapa återanvändbara skyltar (utan något datum på dem) gjorda av återvinningsbart material och med miljövänligt bläck när det är möjligt. Använd LED-belysning och annan energieffektiv utrustning för din monter och glöm inte att stänga av den i slutet av dagen. Försök att inte använda matta, och om du verkligen behöver det, välj helst återanvändbara mattplattor. Om du använder vanlig matta, se till att den är återvinningsbar och att den kommer att återvinnas.

Resor & boende:

När det är möjligt, välj kollektivtrafik eller samåkning med dina kollegor. Välj ett hotell inom gångavstånd och/eller tillämpa miljövänliga metoder.

Logistik & transport:

Konsolidera dina försändelser och använd helst transport- och logistikföretag som tillämpar hållbara metoder. Gynna lokala leverantörer för att stödja den lokala ekonomin och minska transporterna. Gynna leverantörer som uppvisar miljömässiga och sociala meriter.

Mat & matavfall:

Ta med din egen återanvändbara vattenflaska och använd våra vattenstationer för att hjälpa oss att minska användningen av engångsplast. Om du serverar mat i din monter, välj helst lokalproducerade och växtbaserade alternativ. Notera att det från den 1 januari 2024 är förbjudet att använda engångsartiklar som innehåller mer än 15% plast. Läs mer här. Undvik matsvinn och beställ endast den mängd mat som behövs.

Socialt ansvar:

Ta en aktiv roll i de olika initiativ och diskussioner under evenemanget som kommer att stödja den hållbara utvecklingen inom din sektor. Inspirera besökare genom att visa upp de hållbara egenskaperna hos dina produkter.

BESÖKARE

Här är några praktiska tips om hur ni gör ert deltagande mer hållbart

Miljödiplomerad arrangör

Ekonomi & Företag arrangeras av Easyfairs Nordic, som nu är diplomerade enligt den nationella miljöledningsstandarden Svensk Miljöbas. Att vara diplomerad enligt Svensk Miljöbas innebär att Easyfairs arbetar systematiskt och strukturerat för att minska sitt miljöavtryck och bidra till en positiv utveckling för människa och natur. Ett led i detta hållbarhetsarbete är att bolaget nu också kan erbjuda kunderna möjligheten att hållbarhetsanpassa deras event. Easyfairs projektledarekommer att kunna vägleda i hela processen.

Vill du veta mer?

Kontakta oss så berättar vi gärna mer om Easyfairs gemensamma globala initiativ och hur vi tillsammans arbetar för att skapa hållbara event. Klicka på knappen nedan för att komma till våra kontaktuppgifter.

Scroll to Top