VIEW Group

Redovisningskonsulten som brottsbekämpare – hur skapar vi rätt förutsättningar?

Att bekämpa ekonomisk brottslighet står högt upp på den politiska agendan. När den blir mer sofistikerad får redovisningskonsulten en allt viktigare roll för att både förebygga och agera.