Plats:

Kistamässan

Datum:

25-26 sep 2024

Program 2024

Här nedan presenteras årets program för Ekonomi & Företag 2024, fyllt med spännande händelser och aktiviteter. Ta del av det mångsidiga utbudet och planera ditt besök för att maximera din tid på mässan.

Pernilla Rönn 

Cybersäkerhet – inte bara utmaningar

Vilka utmaningar finns det med cybersäkerhet idag med allt fler cyberattacker, ökad digitalisering och reglering samt det säkerhetspolitiska läget? Här kommer du få konkreta exempel på aktuella händelser, hur läget ser ut idag hos svenska företag samt vilka problemställningar de står inför. Du kommer också få se att det finns möjligheter till god cybersäkerhet och

Läs mer »
Martin Thulin 

E-signaturer – välj en lösning som lever upp till kraven!

Traditionella bläckunderskrifter är dåtid. Elektroniska underskrifter är framtid. Användandet ökar snabbt och svenska staten har klassificerat e-signaturtjänster som samhällskritisk infrastruktur. Övergången från analogt till digitalt öppnar samtidigt upp för nya sårbarheter. Eftersom tjänsterna hanterar känsliga data och bevisförmågan behöver vara stark, har svenska myndigheter valt att ställa högre krav på elektroniska underskriftstjänster i sina egna

Läs mer »
Lina Williamsson  Louise Edler 

AML och KYC – verktyg för att bekämpa brott

Tillför redovisningsbyråers och revisores AML-arbete, KYC, interna styrdokument och dokumentation verkligen något till samhällets kamp mot den pågående våldsvågen och den grova organiserade brottsligheten i samhället? Ja, det gör det! Vi delar med oss av praktiska tips och erfarenheter kring hur byråer och revisorer kan ta AML-arbetet från administration till ett effektivt verktyg för att

Läs mer »
Håkan Dahlgren 

Vet du vem du har som kund och vem du gör affärer med?

Allt fler kriminella entreprenörer begår ekonomisk brottslighet med företag som brottsverktyg. Hur kan du som revisor eller redovisningskonsult öka upptäcktsrisken och därmed förhindra att du och din verksamhet utnyttjas för penningtvätt och annan ekonomisk brottslighet? Välkommen till denna föreläsning med Håkan Dahlgren, brottsförebyggande specialist på Ekobrottsmyndigheten. Håkan har tidigare arbetat som auktoriserad revisor, i olika

Läs mer »
Ulf Bokelund Svensson 

Skatte- och momsnyheter 2025

Under det här seminariet går skatte- och momsexperten Ulf Bokelund Svensson igenom de viktigaste skatte- och momsnyheterna för dig som driver företag. Däribland de nya 3:12-reglerna om utdelning och kapitalvinst i mindre aktiebolag. Förändringstakten på skatte- och momsområdet är hög och här får du en uppdatering på vad som gäller just nu och vilka förändringar

Läs mer »
Johan Krantz  Peter Rhodin 

Optimera attestflödet för leverantörsreskontran

Upptäck hur SignUp och Microsoft förbättrar ekonomiavdelningens arbetsprocesser med våra innovativa lösningar för automatisering och effektivisering av leverantörsreskontran. Genom att dra nytta av den senaste AI-tekniken, Copilot, strävar vi efter att förenkla och förbättra hanteringen av leverantörsreskontran, vilket resulterar i ökad effektivitet och noggrannhet. Med ett dynamiskt attestflöde integrerat i systemet kan vi skapa en

Läs mer »
Simo Panas  Tintti Dahlin 

3 tips för att öka din kundkännedom

Penningtvätt och kundkännedom är mer aktuellt än någonsin i byråbranschen. Det är inte konstigt, för ingen vill bli en byrå som döms till sanktionsavgifter i miljonklassen. Här ger vi tips på hur du kan se till att efterleva lagen om penningtvätt. Det kan faktiskt bli lekande lätt (nästan). Tintti Dahlin från redovisningsbyrån Natural Numbers joinar

Läs mer »
Elisabeth Thand Ringqvist  Jens Skaring  Johan Grip  Michael Wolf 

Finansiering, regelverk och räntor – vad krävs för att SME-företagen i Sverige ska blomstra?

Små- och medelstora företag (SME) utgör över 99 % av svenska företag och 4 av 5 nya jobb skapas av dem. Svårigheter att få finansiering för sin affär, regel- och rapporteringsbördor och ett högre ränteläge i en osäker omvärld är alla faktorer som påverkar deras förutsättningar. Vad ska till för att de ska ha bästa

Läs mer »
Åsa Ringius Alvarez  Jan Söderqvist 

Byråers berättelser om deras digitala resa

Många redovisningsbyråer har under de senaste åren genomgått omfattande förändringar. Resultatet? Lönsamheten har ökat, arbetstoppar har jämnats ut och mer tid har skapats för att utveckla både byrån och medarbetarna. Vägen dit har varken varit kort, spikrak eller enkel. Men – ingen ångrar sitt beslut idag! Funderar du på att digitalisera din verksamhet eller är

Läs mer »
Petter Flink 

Penningtvätt för Dummies – 10 vanligaste frågorna

Vi ger dig som redovisningskonsult en effektiv Crash Course i vilka skyldigheter ni har enligt Penningtvättslagen och hur ni enklast fullgör dessa. Vi utgår från de 10 vanligaste frågorna som brukar ställas till våra experter. Vi öppnar även upp för diskussion och ni kan ställa alla era egna frågor till föreläsaren Petter Flink.

Läs mer »
Magnus Helgesson 

Äg ditt liv – annars gör någon annan det!

Jag har erfarenhet av hur liten skillnad det är mellan total lycka och total hopplöshet. Skillnaden mellan att vara den största vinnaren och den största förloraren kan vara ett ord eller en mening. Du kan bli framgångsrik först när du har lärt dig att förstå hur viktig din tolkning av orden är. För hur du

Läs mer »
Anna-Carin Alderin 

Arbeta smartare med en 4-dagars arbetsvecka

Välkommen till en föreläsning som kommer att omdefiniera din syn på arbetslivet och produktivitet. Har du någonsin drömt om att öka produktiviteten samtidigt som du minskar stress och ökar engagemanget på arbetsplatsen? Enligt forskning från hundratals bolag världen över finns det nu metoder för att uppnå just detta, på ett hållbart sätt. Under denna inspirerande

Läs mer »
Carin Torngren 

Redovisningskonsulten som brottsbekämpare

Ekonomisk brottslighet drabbar oss alla, som samhälle, företagare och individer. Skattebrott och bokföringsbrott är två vanligt förekommande exempel. Som redovisningskonsult kan du spela en viktig roll i att bekämpa den här formen av brottslighet och bidra till ett bättre samhälle. I det här panelsamtalet diskuterar vi ekonomisk brottslighet ur olika infallsvinklar, som:• Ekonomisk brottslighet i

Läs mer »
Irini Kallides 

Nya regler för fåmansföretagare – vad innebär de?

Är du en fåmansföretagare, är släkt med en fåmansföretagare eller jobbar du med en fåmansföretagare? De så kallade 3:12-reglerna är på gång att förändras och många är berörda! Vi sammanfattar innebörden av de pågående förändringarna och vad som är viktigt att reflektera över inför ikraftträdandet – hur påverkas du?

Läs mer »
Anna Rosling Rönnlund 

För en faktabaserad världsbild

När Gapminder har undersökt vad allmänheten kan kring grundläggande faktafrågor om globala trender, proportioner och världens utveckling svarar de flesta fel. I den här ögonöppnande presentationen kommer Anna bryta ned vanliga missförstånd som formar vår världsbild genom att visualisera riktig data för några utvalda frågor i Gapminders grafer och verktyg för att visa hur världen

Läs mer »
Scroll to Top