Program 2024

Här nedan presenteras årets program för Ekonomi & Företag 2024, fyllt med spännande händelser och aktiviteter. Ta del av det mångsidiga utbudet och planera ditt besök för att maximera din tid på mässan.

Elisabeth Thand Ringqvist  Jens Skaring  Johan Grip  Michael Wolf 

Finansiering, regelverk och räntor – vad krävs för att SME-företagen i Sverige ska blomstra?

Små och medelstora företag (SME) utgör över 99 % av svenska företag och 4 av 5 nya jobb skapas av dem. Svårigheter att få finansiering för sin affär, regel- och rapporteringsbördor och ett högre ränteläge i en osäker omvärld är alla faktorer som påverkar deras förutsättningar. Vad ska till för att de ska ha bästa

Läs mer »
Scroll to Top