Petter Flink

Petter Flink

Föreläsare Petter Flink – jurist och mycket väl insatt i AML-frågor. Han har arbetat 17 år på advokatbyråerna Mannheimer Swartling, Lindahl och AG Advokat. Han är också CEO för Due Compliance AB som tillhandahåller heltäckande tjänster för Penningtvättskontroller, KYC och riskbedömningar i enlighet med Penningtvättslagen.

Scroll to Top