Plats:

Kistamässan

Datum:

25-26 sep 2024

Finansiering, regelverk och räntor – vad krävs för att SME-företagen i Sverige ska blomstra?

Små- och medelstora företag (SME) utgör över 99 % av svenska företag och 4 av 5 nya jobb skapas av dem. Svårigheter att få finansiering för sin affär, regel- och rapporteringsbördor och ett högre ränteläge i en osäker omvärld är alla faktorer som påverkar deras förutsättningar. Vad ska till för att de ska ha bästa förutsättningar att växa och blomstra?

Scroll to Top