Plats:

Kistamässan

Datum:

25-26 sep 2024

Michael Wolf

Michael Wolf, ekonom och företagsledare. Han är verksam som Partner på Bellbird sedan 2017 och industriell rådgivare till private equity-bolag, samt rådgivare till och investerare i ett antal startups och scale up-bolag, däribland DBT Capital som han investerade i 2023 och är styrelseledamot i. Han har omfattande ledarerfarenhet som tidigare vd för Swedbank och Intrum samt ledande befattningar på Skandia och SEB.

Scroll to Top