Plats:

Kistamässan

Datum:

25-26 sep 2024

Jens Skaring

Efter avslutade Jur kand och MBA-studier verkade Jens på PWCs Corporate Finance under nästan tio år i olika roller. Efter fyra år som Operativ chef och VD på ett tillverkande företag började han på Swedbank 2009 och har sedan dess innehaft ett antal olika befattningar och ledaruppdrag, mestadels med fokus på företagsaffären. Nuvarande ledaruppdrag, som han innehaft sedan 1 maj 2023, innebär ett ansvar för alla rörelsedrivande företag i Sverige inom segmenten SME, MidCorp och Storföretag.

Scroll to Top