Plats:

Kistamässan

Datum:

25-26 sep 2024

Pernilla Rönn

Pernilla Rönn

Pernilla har jobbat med informations- och cybersäkerhet i olika roller i snart 30 år, varav 25 i olika chefsroller. Hon har en bakgrund som systemvetare och har arbetat både med tekniska cybersäkerhetsfrågor och frågor som rör styrning, riskhantering och regelefterlevnad. Pernilla är också styrelseordförande och ansvarig för det svenska kapitlet av den europeiska organisationen Women4Cyber.

Scroll to Top