Plats:

Kistamässan

Datum:

25-26 sep 2024

Anna Rosling Rönnlund

Anna Rosling Rönnlund är Head of Design och User Experience på Gapminder som hon grundade tillsammans med Ola och Hans Rosling 2005. Tillsammans grundade de stiftelsen för att producera fritt tillgängligt utbildnings- och kommunikationsmaterial med målbilden att ge fler möjlighet att få en faktabaserad världsbild. Gapminder mäter okunskap om världen och utvecklar visualiseringsverktyg och utbildningsmaterial för att göra de stora dragen i världens utveckling begripliga och lätta att förstå.

Scroll to Top