Plats:

Kistamässan

Datum:

25-26 sep 2024

Carin Torngren

Carin Torngren

Carin Torngren är redovisningsexpert och avdelningschef för VIEW Groups kontor i Västervik. Hon har lång erfarenhet av redovisning och ekonomi och är väl insatt i de kniviga frågor redovisningskonsulter kan ställas inför. Här modererar hon ett panelsamtal för att belysa olika perspektiv på bekämpningen av ekonomisk brottslighet.

Scroll to Top