Plats:

Kistamässan

Datum:

25-26 sep 2024

Program 2024

Här nedan presenteras årets program för Ekonomi & Företag 2024, fyllt med spännande händelser och aktiviteter. Ta del av det mångsidiga utbudet och planera ditt besök för att maximera din tid på mässan.

Robin Teigland 

AI som strategi

Hur bör en företagsledning eller styrelse förhålla sig till AI-drivna innovationer, i företaget och dess ekosystem? I den här föreläsningen delar Robin Teigland strategiska insikter som gör att företag kan bygga en framgångsrik innovationsmiljö med hjälp av AI. Hon visar hur ledare med djupare förståelse för potentialen med AI, kan navigera rätt i en värld

Läs mer »
Anna-Carin Alderin 

Arbeta smartare med en 4-dagars arbetsvecka

Välkommen till en föreläsning som kommer att omdefiniera din syn på arbetslivet och produktivitet. Har du någonsin drömt om att öka produktiviteten samtidigt som du minskar stress och ökar engagemanget på arbetsplatsen? Enligt forskning från hundratals bolag världen över finns det nu metoder för att uppnå just detta, på ett hållbart sätt. Under denna inspirerande

Läs mer »
Pernilla Rönn 

Cybersäkerhet – inte bara utmaningar

Vilka utmaningar finns det med cybersäkerhet idag med allt fler cyberattacker, ökad digitalisering och reglering samt det säkerhetspolitiska läget? Här kommer du få konkreta exempel på aktuella händelser, hur läget ser ut idag hos svenska företag samt vilka problemställningar de står inför. Du kommer också få se att det finns möjligheter till god cybersäkerhet och

Läs mer »
Anders Borg 

Ekonomi, omvärld och framtid

Under föreläsningen fokuserar Anders främst på att analysera risker och möjligheter för specifika sektorer, företag eller regioner med hänsyn till den nuvarande globalisering och digitalisering. Han utforskar hur världsekonomin påverkas och förändras av dessa faktorer och betonar hur regeringar och företag kan möta de utmaningar och möjligheter som uppstår till följd av dessa förändringar.

Läs mer »
Elisabeth Thand Ringqvist  Jens Skaring  Johan Grip  Michael Wolf 

Finansiering, regelverk och räntor – vad krävs för att SME-företagen i Sverige ska blomstra?

Små- och medelstora företag (SME) utgör över 99 % av svenska företag och 4 av 5 nya jobb skapas av dem. Svårigheter att få finansiering för sin affär, regel- och rapporteringsbördor och ett högre ränteläge i en osäker omvärld är alla faktorer som påverkar deras förutsättningar. Vad ska till för att de ska ha bästa

Läs mer »
Anna Rosling Rönnlund 

För en faktabaserad världsbild

När Gapminder har undersökt vad allmänheten kan kring grundläggande faktafrågor om globala trender, proportioner och världens utveckling svarar de flesta fel. I den här ögonöppnande presentationen kommer Anna bryta ned vanliga missförstånd som formar vår världsbild genom att visualisera riktig data för några utvalda frågor i Gapminders grafer och verktyg för att visa hur världen

Läs mer »
Ulf Bokelund Svensson 

Skatte- och momsnyheter 2025

Under det här seminariet går skatte- och momsexperten Ulf Bokelund Svensson igenom de viktigaste skatte- och momsnyheterna för dig som driver företag. Däribland de nya 3:12-reglerna om utdelning och kapitalvinst i mindre aktiebolag. Förändringstakten på skatte- och momsområdet är hög och här får du en uppdatering på vad som gäller just nu och vilka förändringar

Läs mer »
Håkan Dahlgren 

Vet du vem du har som kund och vem du gör affärer med?

Allt fler kriminella entreprenörer begår ekonomisk brottslighet med företag som brottsverktyg. Hur kan du som revisor eller redovisningskonsult öka upptäcktsrisken och därmed förhindra att du och din verksamhet utnyttjas för penningtvätt och annan ekonomisk brottslighet? Välkommen till denna föreläsning med Håkan Dahlgren, brottsförebyggande specialist på Ekobrottsmyndigheten. Håkan har tidigare arbetat som auktoriserad revisor, i olika

Läs mer »
Scroll to Top