Ekonomisk brottslighet tar inte semester –
är ditt företag i riskzonen?

Pia Bergman

Intervju med Pia Bergman, expert ekonomisk brottslighet, Skatteverket.

Under sommaren, men också andra tider under året, så som julen, då vi människor slår på ett lägre tempo, vikarier tas in på företagen och det mesta generellt sköts med aningen mindre kontroll – då utnyttjas detta av bedragare. Exempelvis skickas en större andel bluffakturor ut, vanligtvis på relativt låga belopp för att inte väcka onödig uppmärksamhet. En släng av semesterhjärna och viss oaktsamhet försätter då företaget i riskzon. Och detta är något som kan hända alla. Därav är ökad kunskap inom området nödvändigt och bluffakturor är bara ett exempel i mängden på vad ditt företag kan utsättas för.

Pia Bergman, expert inom ekonomisk brottslighet på Skatteverket, började bygga på sitt CV på myndigheten redan 1986 och har sedan dess fördjupat sig i ämnet ekonomisk brottslighet som handlar om att se det som inte syns, vad är det som döljs bakom dokumenten?

”Att jobba mot de företag som försöker manipulera samhället och istället jobba för de företag som är lojala samhället är det jag drivs av”.
– Pia Bergman

Bland sina erfarenheter har Pia mycket privat företagande i sin familj, något hon själv upplever varit en bidragande faktor till att hon tycker att hennes arbete är så spännande men också oerhört viktigt. Även om hon har en studiebakgrund som riktar sig mer mot organisationsteori och marknadsföring menar hon att framförallt sistnämnda varit till större hjälp inom hennes yrke än vad exempelvis en traditionsenlig utbildning inom redovisning hade varit. Hon lyfter vikten av kommunikation, att vad vi kommunicerar avgör resultatet. Det är också viktigt att värna om varumärket, vad man än representerar, och hon menar att i hennes fall ska hon vara förebild för Skatteverket och genom att värna om det så värnar hon om demokratin. Förloras tilliten till myndigheterna riskeras på sikt korruption och därigenom även de demokratiska värdena.

Branscherna som löper högst risk att utsättas
Pia menar att branscher i sig inte enkom löper risk att utsättas för ekonomisk brottslighet utan att det ofta då går hand i hand med andra brott, så som brott mot arbetsmiljölagen. I dessa fall rör det sig bland annat om byggbranschen, skönhetssalonger, bilverkstäder, transportnäringen och restaurangbranschen. Anledningarna till detta är givetvis flera men kan handla om att man har många underleverantörer som aktörerna knappt vet att de gör affärer med, anlitar utländsk arbetskraft, såväl legalt som illegalt, med andra villkor eller liknande. Men som hon betonade – det handlar ofta om brott mot andra lagstiftningar också som kombineras med den ekonomiska brottsligheten i dessa fall.

Svart, grå och vit verksamhet
Den svarta verksamheten är rent kriminell, exempelvis organiserad brottslighet. Hela upplägget i dessa fall handlar om att gå helt under myndigheternas radar. Syftet är att berika sig själva och sin kriminella verksamhet som i sin tur påverkar andra företag vilket leder till icke schyssta villkor. Men denna typ av ekonomisk brottslighet utgör den minsta delen av näringsverksamheten.
Vad gäller grå verksamhet så pratar Pia om de så kallade ”möjliggörarna”, de som vill betrakta sig själva som seriösa och bra. Det kan handla om situationer där man tar en ”chansning” och rättfärdigar ett olagligt tillvägagångssätt med att man sköter sig majoriteten av gångerna. Till den skala av grå verksamhet kan också de räknas som i brist på kunskap, alternativt brist på förståelse kring allvaret, gör på ett visst sätt trots att man vet att det är fel. Men det kanske är lite besvärligt att göra det korrekt?
Till den stora skalan hör dock de vita verksamheterna, de som försöker göra rätt och är lojala samhället. Däremot är det också denna skala som blir lidande av svarta och gråa verksamheters beslut eftersom de kan konkurrera ut vit verksamhet vad gäller exempelvis kostnadsfrågor.

Tips på hur man förebygger ekonomisk brottslighet
Men vad kan man då göra för att förebygga ekonomisk brottslighet? Pia Bergman ger dig 3 korta tips:

1) När du gör affärer – ställ konkreta villkor
2) Kontrollera att villkoren är uppfyllda. Får du vad du betalar för? Kan krävas att du gör kontroller på plats
3) Om det ändå går fel, ha en plan B och avsluta affären

Du kan själv påverka framtida konsekvenser
Avslutningsvis berättar Pia om en solskenshistoria, där hon i kollektivtrafiken hör någon säga hennes namn. En man kramar om henne och tackar henne för det stöd han fått och att han idag, efter fullföljt straff, fungerar mycket bra på sitt nya arbete och är helt borta från den ekonomiska brottsligheten. Pia nämner vid flera tillfällen vikten av att fördöma de kriminella handlingarna inte är detsamma som att fördöma personen ifråga. Hon lyfter värdet av att ge de som gjort fel alternativ på möjligheter att fatta klokare beslut med mer positiva konsekvenser framöver.

”De val du gjort tidigare har lett till dessa konsekvenser och idag har du möjligheten till val som leder till andra konsekvenser”.
– Pia Bergman

Dela i sociala medier

Scroll to Top