Plats:

Kistamässan

Datum:

25-26 sep 2024

På spaning efter digitalisering

Andre Bodin

Text: André Bodin, Go-to-Market Strategy, Wolters Kluwer Scandinavia

I det här inlägget ger jag konkreta tips på hur nya verktyg kan bidra till ökad digitalisering på ditt företag.

Digitalisering är väl sannolikt det mest omtalade ämnet i redovisningsbranschen – och kanske alla andra branscher med för den delen – de senaste åren. Så detta blir knappast din första läsning på ämnet. Men ofta kan det tyvärr bli lite luddigt. Det är såklart jättebra att ”automatisera processer”, men vad innebär det?

Ett enkelt sätt att bli lite mer konkret och praktiskt är att försöka identifiera olika arbetsmoment eller situationer som kan digitaliseras och effektiviseras med hjälp av rätt verktyg eller funktioner. Sen kan du i nästa steg se till att efterfråga dessa funktioner när du köper in nya verktyg till företaget.

Inlämning av årsredovisning
Genom att lämna in årsredovisningen helt digitalt så sparar du tid, slipper pappersdokumentering och sparar dessutom på miljön. Många bokslutsprogram stöder erbjuder idag digital inlämning och i Bolagsverkets e-tjänst får du direkt kvittens på att årsredovisningen är mottagen.

Signering av dokument
Att behöva få dokument signerade på traditionellt, analogt vis kan vara krångligt. Särskilt när samma dokument ska undertecknas av flera personer. Med ett verktyg för digital signering så löser du detta problem på ett snabbt och enkelt sätt. Många lösningar använder sig av elektronisk verifiering via BankID så att signeringen sker på ett säkert sätt. När alla parter har skrivit under så skickar många system ut en notifiering via mejl eller sms – och sedan är allt klart och signerat!

Samarbete och dokumenthantering
Digitala plattformar som underlättar ditt samarbete med kollegor och kunder är en av de stora fördelarna som digitaliseringen för med sig. Genom att jobba med en sådan lösning kan du bidra till att driva digitalisering av flera arbetsuppgifter. Med alla dokument samlade på ett ställe blir det enklare för alla som behöver att komma åt dem och det blir snabbare och smidigare samarbeta kring ett ärende.

Automatisering med hjälp av API
API står för “Application Program Interface” och fungerar som en bro mellan exempelvis två system. Skatteverket erbjuder systemleverantörer att hämta viss information via öppna API:er och driver dessutom olika utvecklingsinitiativ för att göra mer data och information tillgänglig. Genom att systemleverantören använder sig av dessa går det att överföra information automatiskt direkt till programvaran, och slippa manuell handpåläggning.

Visa digitalt ledarskap
Sist, men inte minst, så är det viktigt att visa ett digitalt ledarskap. Nu syftar jag inte på att leda digitalt via ett Teams-möte – utan på att det är viktigt att målet att digitalisera olika funktioner i verksamheten är uttalat och förankrat i ledningen och att ledningen är beredd att göra jobbet som krävs. Man måste vilja förändra sitt arbetssätt och arbeta aktivt med de interna processerna för att lyckas göra förändringen.

Dela i sociala medier

Scroll to Top