Plats:

Kistamässan

Datum:

25-26 sep 2024

Hållbarhet - En möjlighet eller ett hot för redovisningsbranschen

Jan Söderqvist

Text: Jan Söderqvist, branschexpert inom redovisning och revision, Visma

Svenska redovisning- och revisionsbyråer är positivt inställda till att sälja hållbarhetstjänster till företag. Det visar den senaste marknadsrapporten nyligen utgiven av Visma Spcs. Vägen dit har dock sina utmaningar och byråerna väntar på vägledning och efterfrågan innan man tar sig an uppgiften. Risken är att frågan fångas upp av andra aktörer och därmed riskerar delar av branschen att förlora sin status som företagsrådgivare.

De gröna investeringarna i samhället ökar. Exempel på detta är bland annat Europeiska kommissionens skall ta fram en biljon Euro för hållbara investeringar* under de närmsta 10 åren. Ett annat exempel är i Sverige och Norrland, där det enligt EKN (Exportkreditnämnden) skall investeras 1.100 miljarder de kommande 20 åren. Det rör sig om svindlande summor. För företag som berörs av dessa investeringar ökar kraven på hållbarhetsredovisning och policies. Kraven sipprar ned till underleverantörer och mindre företag i produktionskedjan. Vart vänder sig småföretagaren för att få hjälp i dessa frågor? Vismas undersökning visar att företagaren i första hand idag vänder sig till någon annan aktör på marknaden än redovisningsbyrån.

Risken finns att de andra aktörerna även fångar upp den ekonomiska rådgivningen, eftersom hållbart företagande handlar om ekonomisk utveckling och långsiktigt företagande utan att det sker på bekostnad av miljö, anställda eller samhälle. Ekonomin är ett centralt begrepp i hållbarhetsredovisning, och ekonomi är redovisningsbyråns kärnkompetens. Vismas undersökning visar att okunskapen är stor kring hållbarhet och vad ämnet innefattar bland byråer. Viljan finns men man saknar standarder och direktiv för de mindre bolagen.

Dagens digitala affärssystem innebär att vem som helst kan med kundens tillåtelse accessa företagets information och agera rådgivare trots att det är en annan byrå som sköter redovisningen. Risken för den lilla eller inte så snabbfotade byrån är att tappa rollen som företagets bollplank, andra aktörer kan därmed ta över den rollen. Naturligtvis kan det också vara andra konkurrerande byråer som tillhandahåller hållbarhetstjänster som vinner marknadsandelar genom att behärska ämnet. Risken är dock en ökad polarisering där vissa byråer bara gör redovisningen medan andra agerar rådgivare. De byråer som gör redovisningen och inte tar chansen att sälja tjänster kring hållbarhet och andra rådgivningstjänster riskerar att marginaliseras när automatiseringen slår igenom.

För att förebygga detta är det viktigt att företagaren ser byrån som förstahandsvalet även i hållbarhetsfrågor och hållbarhetsrapportering. Byråer har förtroendet, byråer är redan världsmästare på just rapportering, men som byrå behöver man vässa sina kunskaper och sin medvetenhet kring hållbarhetsfrågor. Byråer behöver också göra sina kunder medvetna om att hållbarhetstjänster ingår som en del i alla andra rådgivningstjänster som byrån säljer. Som byrå behöver du inte bli expert men du behöver kunna föra en diskussion kring ämnet, kanske vägleda kunden till någon som kan ämnet, eller samarbeta med någon annan byrå som besitter kompetensen.

Ett förslag för byråer utan branschmedlemsskap är att ansluta till ett branschförbund som bevakar frågan för sina medlemmar. Hållbarhetsfrågan är komplex och det är svårt att som liten byrå själv sätta sig in i frågan. Brist på tid och kapacitet är alltid en utmaning för byrån.   Branschförbunden FAR och SRF konsulterna gör redan idag ett jättearbete med att informera sina medlemmar. Men många byråer står också utanför branschförbunden. Följden kan bli att dessa byråers kunder riskerar att hamna utanför hållbarhetsarbetet men än värre, dessa småföretagare kan missa nya affärsmöjligheter som är kopplat till just gröna investeringar och hållbarhet.

*Källa: Europeiska kommissionen

Visma

Dela i sociala medier

Scroll to Top