Redovisningstjänsteföretag har högsta kundnöjdheten

Text: Petra Lagnehag Zars,
Marknadschef, Srf konsulterna

Svenskt Kvalitetsindex, SKI, presenterade nyligen en ny branschstudie om redovisningstjänsteföretag, som fått den hittills högsta kundnöjdheten som uppmätts. Studien visar dessutom att de verksamheter som arbetar aktivt med kvalitet via auktorisation, drar upp betyget.

SKIs studie bygger på intervjuer av ett tusental företagare som anlitar extern konsult eller byrå för att sköta redovisningen. De fick svara på frågor om hur de upplever leveransen och relationen med sin leverantör. I begreppet redovisningstjänster ingår bokföring, bokslut, bokslutsgenomgång, årsredovisning, leverantörsfakturahantering, fakturering, löner, deklaration och rådgivning.

På SKIs kundnöjdhetsskala från 0 – 100 ger betyg över 75 bedömningen ”Mycket nöjda kunder” och betyg under 60 bedömningen ”Missnöjda kunder”. De företag som låter en redovisningsbyrå sköta redovisningen ger ett totalbetyg på 79,3. Resultatet visar tydligt att redovisningsbyråer som satsat på kvalitet via auktorisation får den högsta kundnöjdheten. Några av dem får betyg över 90 och ända upp till 96 i mätningen.

För alla som driver företag finns tre viktiga framgångsfaktorer för att lyckas; god efterfrågan på det du erbjuder, nöjda kunder och ordning och reda i ekonomin. Redovisningsbyråerna har enligt SKI-studien alla dessa faktorer på plats. Genom att skapa ordning och kvalitet i sina kundföretags redovisning har de också en avgörande roll i företagens framgångar.

Därför får redovisningstjänsteföretagen så höga betyg av sina kundföretag:

  1. Företagare har stort behov av att leja ut redovisningen till någon som kan och har rätt kompetens.
  2. Kunden uppskattar den personliga kontakten, omsorgen, servicen och tillgängligheten man får.
  3. Kunden känner sig trygg och har högt förtroende för den man lämnat ut företagets ekonomi till. Att anlita en byrå med Auktoriserade Redovisningskonsulter är enligt studien det säkraste kortet. Via auktorisationen har konsulterna krav på vidareutbildning och att alltid hålla sig uppdaterade på förändringar i lagar och regelverk.
  4. Kunden har stort behov av att få bra rådgivning från någon som förstår företagets verksamhet. Samtidigt vill man ha en kunnig affärspartner att bolla tankar med kring företagets lönsamhets-, utvecklings- och tillväxtmål.

Med andra ord är redovisningsbyråerna en viktig del av kundföretagens verksamhet och affär.

För att citera Johan Parmler, vd hos Svenskt Kvalitetsindex; ”Det handlar om förmågor att som leverantör av redovisningstjänster kunna se helheten för kundens verksamhet och skapa förutsättningar och bidra till kundens framgång. Det har branschen som helhet lyckats mycket bra med. Personlig kontakt, service och tillgänglighet är viktigare vid val av redovisningskonsult eller byrå, jämfört med kostnad och prisnivåer.”

Dela i sociala medier

Scroll to Top