Rapport: Processer – inte tur – dikterar ditt företags KPI:er

Per-Henrik Nielsen,
CEO, TimeLog

Alldeles för många företag fungerar bara med hjälp av vardagens hjältar. Men det kostar på samtliga KPI:er om ditt företag inte har bra interna processer att styra efter.

Alla älskar företagets hjältar.
Hon som på något märkligt vis lyckas ro hem projekten även om alla odds pekar åt motsatt håll. Eller han som har koll på ekonomin trots kostnads- och tidregistreringar som kommer in i högar med excelblad och små gula post-it-lappar. Hjältar som håller företaget igång – även när det växer rejält.
Men som VD för ett företag som för många år sedan kom från en verklighet fylld med hjältar anser jag att vi ska sluta idealisera dessa hjältar och själva sätta igång och jobba istället. För våra hjältar behöver pauser. Och de behöver ett företag som backar upp dem i deras arbete. Inte ett företag som försvårar deras arbete. Och det lönar sig också, enligt forskningen.

Rapport: Företag med mogna processer vinner på KPI:er
Tack vare min erfarenhet i olika chefjobb – bland annat på Ericssons konsultavdelning – har jag erfarit att ett företag som presterar bra har koll på sina interna processer. Ett sunt företag har processer som gör att medarbetarna backar upp varandra istället för att motarbeta varandra. Och det syns på företagets nyckeltal, visar amerikanska SPI Researchs stora branschrapport för konsultbranschen för 2019.

Få insikt i SPI Researchs stora branschrapport för 2019 + Executive Summary

Rapporten, som granskar 160 KPI:er på 622 små och stora, internationella konsultföretag, visar att processmogna företag konkurrerar ut omogna företag på samtliga parametrar.

Från EBITDA till omsättning till projektleverans förbättras KPI:erna bättre i takt med att företagen optimerar de processer som stöder dem. Samtidigt är det viktigt att notera att nya eller små företag mycket väl kan vara processmogna.

Är det inte bara de gamla giganterna som kan vara mogna?
För de flesta är det överraskande att mognad inte hänger ihop med företagets ålder och storlek.

Jag har själv stått i spetsen för 1 200 konsulter där det var en kamp att få igång de interna processerna. Där tidregistreringar vällde in länge efter deadline för att vi inte hade koll på processen.

FAKTUM: Nordiska företag får 1,7 av 5 i mognad

Om man granskar SPI-rapportens resultat ser man att nya och mindre företag mycket väl kan skapa processer som gör det möjligt att köra om mastodonterna. Eftersom de har koll på processerna redan från början får de en verksamhet som är dimensionerad för bra leverans och hög profit. Och det följer med dem långt in i deras tillväxtsaga.

Hur ser en processmogen ekonomifunktion ut?
Om vi tittar på ekonomifunktionen för sig visar SPI-rapporten även vilka tendenser som kännetecknar en mogen sådan. Som CFO eller ekonomiansvarig får du störst vinst av mognadsprocessen om du har etablerat standardiserade processer för kostnadsstyrning och fakturering på företaget. Du kan läsa mer i årets SPI-rapport om vilka processer du som ekonomiansvarig med fördel kan optimera. Du kan hämta rapporten här.

Dela i sociala medier

Scroll to Top