Penningtvättslagen,
en utmaning för hela ekonomibranschen

Text: Gunnar Jacobson
Partner, Regtech Solutions AB

På samma vis som banker och finansbolag, så omfattas bolag som arbetar med ekonomisk rådgivning av de allt tuffare kraven i Penningtvättslagen. Det ställer stora krav på verksamheten, vilket betyder tydliga rutiner och processer för förbättrad kundkännedom och riskkontroll.

Media rapporterar om hur de svenska banker används för tvätt av illegala pengar. Problemet finns inte bara i tveksamma diktaturer eller på karibiska öar. Myndigheterna inom EU har successivt stärkt kontrollen mot penningtvätt för att få bukt med problemen och det har lett till ny lagstiftning även i Sverige.

Uppemot 100.000 företag omfattas av Penningtvättslagen och bland dem finns alla redovisnings-, löne- och skattekonsulter samt revisorer. Lagen säger att bolag under tillsyn måste ha ett riskbaserat förhållningssätt vilket innebär att man måste kontrollera sina kunder mycket noggrannare än tidigare. Rent praktiskt måste en byrå hålla reda på vilka personer som står bakom kundbolaget (Know Your Customer, KYC) och dagligen kontrollera om de finns med på de internationella sanktionslistorna eller om de är politiskt exponerade (AML-kontroller).

SRF Konsulterna har som stöd för riskanalysen tagit fram mallar som måste fyllas i för varje kund och hållas uppdaterade på årlig basis. Det finns också mallar för vilka risker man som byrå måste vara observant på.

Utöver dessa rutiner och processer måste en byrå också ha ett antal uttalade roller. Det måste till exempel finns en centralt funktionsansvarig och en oberoende granskningsfunktion. Dessutom måste alla i personalen årligen gå igenom en utbildning kring penningtvätt.

Många byråer utgår ifrån att man känner sina kunder så väl att man inte behöver ha speciella rutiner och processer kring penningtvätt, men det räcker inte. Länsstyrelsen, som svarar för tillsynen i branschen, har börjat med kontroller och finns inte heltäckande lösningar kan de utdöma sanktionsavgifter och i värsta fall dra in auktorisationen.

Att uppfylla kraven i penningtvättslagen är en utmaning och det är mycket svårt att fullt ut sköta de dagliga kontrollerna om man inte har automatiserade lösningar.

Med hjälp av nya smarta webbaserade lösningar kan byråer göra nödvändiga KYC/AML-kontroller och samtidigt uppfylla myndighetskraven.

Dela i sociala medier

Scroll to Top