Penningtvättslagen,
en utmaning för hela ekonomibranschen

Text: Gunnar Jacobson
Partner, Regtech Solutions AB

På samma vis som banker och finansbolag, så omfattas bolag som arbetar med ekonomisk rådgivning av de allt tuffare kraven i Penningtvättslagen. Det ställer stora krav på verksamheten, vilket betyder tydliga rutiner och processer för förbättrad kundkännedom och riskkontroll.

Media rapporterar om hur de svenska banker används för tvätt av illegala pengar. Problemet finns inte bara i tveksamma diktaturer eller på karibiska öar. Myndigheterna inom EU har successivt stärkt kontrollen mot penningtvätt för att få bukt med problemen och det har lett till ny lagstiftning även i Sverige.

Uppemot 100.000 företag omfattas av Penningtvättslagen och bland dem finns alla redovisnings-, löne- och skattekonsulter samt revisorer. Lagen säger att bolag under tillsyn måste ha ett riskbaserat förhållningssätt vilket innebär att man måste kontrollera sina kunder mycket noggrannare än tidigare. Rent praktiskt måste en byrå hålla reda på vilka personer som står bakom kundbolaget (Know Your Customer, KYC) och dagligen kontrollera om de finns med på de internationella sanktionslistorna eller om de är politiskt exponerade (AML-kontroller).

SRF Konsulterna har som stöd för riskanalysen tagit fram mallar som måste fyllas i för varje kund och hållas uppdaterade på årlig basis. Det finns också mallar för vilka risker man som byrå måste vara observant på.

Utöver dessa rutiner och processer måste en byrå också ha ett antal uttalade roller. Det måste till exempel finns en centralt funktionsansvarig och en oberoende granskningsfunktion. Dessutom måste alla i personalen årligen gå igenom en utbildning kring penningtvätt.

Många byråer utgår ifrån att man känner sina kunder så väl att man inte behöver ha speciella rutiner och processer kring penningtvätt, men det räcker inte. Länsstyrelsen, som svarar för tillsynen i branschen, har börjat med kontroller och finns inte heltäckande lösningar kan de utdöma sanktionsavgifter och i värsta fall dra in auktorisationen.

Att uppfylla kraven i penningtvättslagen är en utmaning och det är mycket svårt att fullt ut sköta de dagliga kontrollerna om man inte har automatiserade lösningar.

Med hjälp av nya smarta webbaserade lösningar kan byråer göra nödvändiga KYC/AML-kontroller och samtidigt uppfylla myndighetskraven.

Dela i sociala medier

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

Andra inlägg som kan passa dig

plånbok_sedlar

Personligt betalningsansvar för bolagets skulder

Huruvida risk finns att behöva betala bolagets skulder på ett personligt plan är en vanlig fråga vid rådgivning till ett företag med ekonomiska svårigheter. Att drabbas av personligt betalningsansvar för bolagets skulder kan innebära en personlig ekonomisk katastrof. Många känner inte till vad som gäller. Huvudregeln i svensk rätt är att aktieägarna i ett aktiebolag inte har något personligt ansvar för aktiebolagets skulder och att aktieägarnas risk är begrän-sad till vad de betalat för aktierna i bolaget, det s.k. aktiekapitalet.

Läs mer »
Möte

Sänkt aktiekapital men oförändrade KBR-regler (!)

1 januari 2020 sänks kravet på lägsta registrerade aktiekapital till 25 000 kr.
Förra gången kravet på aktiekapital halverades, 2010, ledde till den kraftiga ökningen av antalet aktiebolag i Sverige. Antalet har under denna tioårsperiod nästan fördubblats och ligger idag på ca 600 000 bolag. I och med sänkningen till 25 000 kr kan vi nog förvänta oss en fortsatt kraftig ökning av antalet bolag de närmaste åren.

Läs mer »
Wolters Kluwer

5 tips till dig som vill erbjuda dina anställda skattefria förmåner

Nu släpper restriktionerna och flera återvänder till sina arbetsplatser. De nya och digitala arbetssätten som vi lärt oss under pandemin kommer att finnas kvar och utvecklas.

De senaste åren har digitaliseringen tagit ett jättekliv framåt, gamla rutiner och processer har ersatts av nya som både är snabbare och mer effektiva. Signering av dokument är ett väldigt bra exempel.

Läs mer »