Er byrå har tre typer av kunder – har du koll på dem?

300x300px Andreas Grünewald

Författare: Andreas Grünewald, Affärsutvecklare och projektledare, OXCEED

Som byrå har ni olika typer av kunder som alla har sina säregenskaper såsom bransch, ägarstruktur och storlek – och inte minst företagarnas personligheter! Men låt mig göra ett försök att gruppera dem i tre kategorier. Känner du igen dem?

De många småföretagen som ”måste få det gjort”
Den första kategorin är småföretagare och enmansfirmor, till exempel hantverkare eller konsulter. De är duktiga på sitt jobb och vill köpa sig frihet för att kunna fokusera på just det.

De har begränsad koll på bokföring, lagar och regler och i många fall också ganska ointresserade av ekonomi. De tänker ”jag måste få det gjort” och behöver er kompetens för att göra rätt.

För er som byrå utgör den här kategorin i många fall en stor del av kundbasen men med lägst intäkter per kund. Moms och skatt, bokföring och årsbokslut är arbete som kräver hög kompetens men med stenhård konkurrens måste detta ske kostnadseffektivt och smidigt.

Den medelstora kunden med potential
Den andra kategorin av kunder utgörs av företag som har liknande behov som småföretagen ovan men som ändå vill ha lite mer. De består av något större verksamheter som kanske har en anställd ekonomiperson som har både intresse och kunskap men som har allt för mycket att göra.

Därför vill de ha ert ”baspaket” plus diverse extratjänster som de köper ad-hoc. Den ena dagen kan det vara en kontrollbalansräkning, nästa dag är det en likviditetsprognos och den tredje dagen en mer detaljerad budget.

Utmaningen för er i det här fallet är att både ha en effektiva processer för att sköta de basala tjänsterna och dessutom bygga upp ett förtroende för att ni kan leverera de där extratjänsterna på regelbunden basis. Här finns det finns pengar att hämta som kommer att göra skillnad för byråns lönsamhet.

Den komplexa kunden som kräver mer
Den tredje kategorin är de mer komplexa kunderna som ställer högre krav. De behöver både er expertkompetens samt i många fall även rådgivning. Här jobbar ni i tät kontakt med en hel ekonomiavdelning som har hög kompetens.

Det kan handla om koncernrapporter och detaljerade budgetar på kostnadsställe eller projekt. Företagen har särskilda önskemål på rapporternas format och vill kunna bevaka nyckeltal som är skräddarsydda efter just deras verksamhet.

För många byråer är detta drömkunder eftersom ni får möjlighet att visa prov på den höga kompetens som ni besitter – och inte minst fakturera för den. Samtidigt finns en utmaning i att svara på den komplexa kundens förväntningar och fortfarande kunna leverera med lönsamhet.

Att täcka upp för era minst till era mest krävande kunders behov är avgörande för att ni som byrå ska kunna växa och vara lönsamma. Men hur gör man det på ett effektivt sätt?

Kom och lyssna på mitt seminarium i Speakers Corner den 28 september kl. 12.00 så ska jag dela med mig av konkreta exempel och handfasta tips från verkligheten på hur byråer lyckas att leverera både enkel månadsrapportering till avancerad rådgivning. Vi ses!

Dela i sociala medier

Andra inlägg som kan passa dig

Rekrytera fördomsfritt: 9 tips för att hitta rätt kandidat

Rekrytera fördomsfritt: 9 tips för att hitta rätt kandidat Text: Victoria Ödlund, HR-expert, Tholin & Larsson I rekryteringsprocesser brukar anställningsintervjuer vara den vanligaste urvalsmetoden, men får du verkligen ut relevant information av den? Fördomar och attityder under intervjun kan nämligen leda till att du missar pärlorna. Självklart försöker du alltid vara objektiv under rekryteringsprocessen, men

Läs mer »

Personligt betalningsansvar för bolagets skulder

Huruvida risk finns att behöva betala bolagets skulder på ett personligt plan är en vanlig fråga vid rådgivning till ett företag med ekonomiska svårigheter. Att drabbas av personligt betalningsansvar för bolagets skulder kan innebära en personlig ekonomisk katastrof. Många känner inte till vad som gäller. Huvudregeln i svensk rätt är att aktieägarna i ett aktiebolag inte har något personligt ansvar för aktiebolagets skulder och att aktieägarnas risk är begrän-sad till vad de betalat för aktierna i bolaget, det s.k. aktiekapitalet.

Läs mer »

Så kommer AI påverka redovisningsbranschen

AI kommer att ha en avgörande roll för redovisningsbranschens framtid och redan idag utmanar tekniken både affärsmodeller och arbetsuppgifter. Vi ser fler och fler byråer som går över till fastpris-modellen och många manuella processer automatiseras med hjälp av teknologin. Tekniken kommer sätta stor prägel på branschen och i detta inlägg ska vi fördjupa oss inom de allra viktigaste områdena.

Läs mer »
Scroll to Top