Så kommer AI påverka redovisningsbranschen

Vad är Artificiell intelligens?
Artificiell intelligens, ofta förkortat som AI, är en teknik som gör det möjligt för datasystem att utföra uppgifter som vanligtvis kräver mänsklig intelligens. Med hjälp av smarta algoritmer kan maskiner tolka data, lära sig av datan baserat på tolkningen och med tiden lära sig att utföra specifika åtgärder — som en människa.

AI kommer att ha en avgörande roll för redovisningsbranschens framtid och redan idag utmanar tekniken både affärsmodeller och arbetsuppgifter. Vi ser fler och fler byråer som går över till fastpris-modellen och många manuella processer automatiseras med hjälp av teknologin. Tekniken kommer sätta stor prägel på branschen och i detta inlägg ska vi fördjupa oss inom de allra viktigaste områdena.

Automatisering och effektivitet
Eftersom AI klarar av att automatiskt lära sig av data och tolka uppgifter, blir det också möjligt att automatisera många av de manuella och repetitiva processer som förekommer inom bokföring. Genom att automatisera dessa processer kommer man bland annat reducera fel, utföra uppgifter snabbare och förbättra kvaliteten på datan. Detta kommer ha en stor betydelse för branschen, då man kommer kunna lägga större vikt på att utveckla kärnverksamheten.

OCR-tolkning
OCR-tolkning och regelbaserad redovisning är i utgångspunkt inget nytt i branschen. Man har sedan länge haft förmågan att tolka huvuddata på en faktura, men med av AI tillkommer en helt ny dimension av tolkningen. Med hjälp av AI kan man nu läsa hela innehållet på fakturan bland annat identifiera vad det är för typ av dokument. Detta innebär att en omfattande datamängd kan utvinnas och behandlas ned på artikelradnivå på en faktura. AI lär sig ständigt av all ny data som tillförs vilket gör att precisionen ökar kontinuerligt. Upplärning sker utan att tidigare regler måste definieras eller ändras.

Data och prognoser i realtid
En AI-motor behandlar och analyserar data kontinuerligt – dygnet runt. Genom att använda datan kan AI erbjuda en unik insikt i dina siffror, och därmed kunna föreslå proaktiva samarbetsmetoder för ditt team och deras kunder. Du kan alltså tillhandahålla omfattande och detaljerad datainsyn till dina kunder utan att behöva gå igenom manuella processer som t ex delning och tillträde av rapporter. Med en lättillgänglig åtkomst av data och prognoser i realtid, får du en längre, tätare och mer värdefull relation till dina kunder.

Mervärde till dina kunder
AI-teknologin är ett omtalat tema och det finns fortfarande en oro om att AI kommer ta över de mänskliga uppgifterna och ge färre jobb i framtiden. Men är Artificiell intelligens ett hot för redovisningsbranschen? Nej, AI är inte ett hot, snarare framtidens verktyg som kan öppna en rad spännande möjligheter inom branschen.

AI bidrar till att automatisera stora delar av bokföringen, ger bättre precisions på data och djupare insikter. Den viktigaste aspekten för en modern redovisningskonsult är rådgivningen, det vill säga att nyttja rollen som erbjuder finansiell rådgivning. Låt AI hantera de repetitiva uppgifterna så att den framtida rollen som redovisningskonsult fokuserar på att ge mervärde till kunderna.

Dela i sociala medier

Scroll to Top