Hogia Bokslut och Koncern

Hogia Bokslut och Koncern

Robust program för bokslut för redovisningsbyrå och företag. Hela redovisningsprocessen i ett effektivt flöde.

Ta enkelt och snabbt fram ett professionellt bokslut och upprätta en årsredovisning. Alla mallar och dokument som du behöver ingår i programmet.

Med en tydlig arbetsgång och löpande kontrollfrågor, kan du känna dig trygg och säker på att alla viktiga moment blir korrekt genomförda. Du får stöd för nödvändiga avstämningar och beräkningar med hjälp av bokslutspecifikationer. För att förenkla och kvalitetssäkra ditt bokslutsarbete finns kontrollfrågor och samband som definierar relationer mellan konton och rader.

Med koncernredovisning får du en enkel konsolidering av alla bolag inom en koncern. Du kan skapa koncernredovisning, koncernårsredovisning och periodbokslut för koncernen och håller enkelt koll på koncernens likvida medel samt eget kapital.

Scroll to Top