Företagsöverlåtelser, Aktiemarknadsrätt & Bolagsrätt

Företagsöverlåtelser, Aktiemarknadsrätt & Bolagsrätt

Titov & Partners juristers breda transaktionserfarenhet, förmåga att hitta skräddarsydda lösningar i olika transaktioner och effektiva projektledning är högt värdesatt av våra klienter. Vi anlitas löpande vid förvärv och avyttringar av företag. Vi biträder även våra klienter i alla typer av bolagsrättsliga frågor som uppkommer i deras vardag.

Titov & Partners anlitas löpande av koncerner, familjeägda företag, entreprenörer och andra aktörer på marknaden för att hantera transaktioner (t.ex. förvärv, avyttringar och samgåenden) inom en rad olika branscher såsom exempelvis detaljhandeln, sjukvården, tillverkningsindustrin, läkemedelsbranschen och hotell- och restaurangsektorn.

Vi leder och genomför varje projekt med målmedvetenhet och fokus på att få till en trygg och bra affär för klienten.

Vi erbjuder våra klienter högkvalificerad rådgivning i alla olika typer av bolagsrättsliga ärenden, exempelvis rörande etablering av bolag, bolagsstämmor, bolagsstyrning, årsstämmor, kapitalanskaffning, ansvarsfrågor och aktieägaravtal.

Scroll to Top