Advokatfirman Titov & Partners KB

Titov & Partners erbjuder juridisk expertis med den stora byråns erfarenhet och trygga processer, i ett mindre format som främjar personliga relationer, effektivitet och klientfokus. Vi har ett brett erbjudande med flera olika specialistkompetenser vilket innebär att vi effektivt och smidigt kan agera rådgivare inom flera olika områden.

Bland våra klienter finns svenska och internationella företag, kommuner och statliga myndigheter. Vi samarbetar dessutom med en rad olika organisationer och företräder deras medlemmar i olika juridiska frågor.

Utredningar

I Sverige ställs höga krav på att företag, dess företrädare och anställda följer gällande lagar och regler. Bland annat krävs att företag arbetar i förebyggande syfte när det gäller efterlevnad av olika regelverk. Dessa krav kan ställas av kunder, leverantörer, investerare, långivare eller myndigheter. Titov & Partners tillhandahåller rådgivning i samband med internutredningar, hantering av oegentligheter och hantering av situationer där klienter utsatts för brottslighet. Vi har den erfarenhet, expertkunskap och integritet som krävs för att hantera denna typ av känsliga ärenden. Bland annat biträder vi med utredningsarbete rörande bolagsrättsliga, straffrättsliga och skadeståndsrättsliga frågor. I våra utredningar kommer vi alltid med förslag på motåtgärder, förebyggande åtgärder m.m. till uppdragsgivaren som t.ex. kan vara styrelsen i ett bolag. Bland våra klienter finns företag, myndigheter och organisationer.

Läs mer »
cropped-127

Senior M&A jurist

Som biträdande jurist inom M&A kommer du att bistå svenska och internationella klienter med företagsöverlåtelser och bolagsrätt, förhandla och ansvara för att upprätta avtal samt med hjälp av juniora jurister ansvara för DD och upprättande av bolagshandlingar. Du kommer att fortsätta att utveckla din breda kompetens och fördjupa din förståelse för de kommersiella, finansiella och legala aspekter som driver en företagstransaktion. Vi jobbar som ett team och stöttas av kollegor med många års erfarenhet, men det är viktigt att du är självgående och bekväm att fatta egna beslut och vid rådgivning till klient.

Läs mer »

Kontakta oss