Plats:

Kistamässan

Datum:

25-26 sep 2024

Sortera resultat  
10 resultat
Carl Stiller  Christoffer Mattsson  Martin M Eriksson 

Driv igenom automationsprojekt med framgång!

Hur ska du gå tillväga för att lyckas automatisera dina ekonomiprocesser? Ibland kan gränsen mellan framgång och total katastrof vara mindre än du tror. Vi kommer beskriva historiska automationsprojekt som har lyckats likväl som fallerat och dela konkreta insikter och verktyg för att ditt nästa automationsprojekt ska få de bästa förutsättningarna att bli framgångsrikt. Du

Läs mer »
David Stiernholm 

Få tiden att räcka till

Det här är en föreläs­ning för alla som någon gång frå­gar sig: ​“Hur får jag tiden att räc­ka till?”. Att-göra-lis­tan väx­er sig län­gre och län­gre och oavsett hur mån­ga punk­ter vi än bockar av så tycks det hela tiden tillkom­ma nya. I den här föreläs­nin­gen vis­ar David Stiernholm hur du med hjälp av flum-fria tips

Läs mer »

Framtiden för e-fakturering

Mot bakgrund av det ökade kravet på digitalisering och en ambition att minska skattefel har ett flertal länder i världen och Europa infört olika krav på rapportering av fakturor och e-fakturering. Utvecklingen har emellertid varit fragmenterad. EU kommissionen har därför arbetat fram ett förslag som ska stödja harmonisering och digitalisering. Förslaget kallas ViDA, Vat in

Läs mer »
Markus Brattfeldt 

Klara kraschen! – Så räddar du kunderna

Ingen har kunnat undgå att vi nu befinner oss i ett annat ekonomiskt klimat än vad vi vant oss vid de senaste femton åren. Det har skapat en närmast perfekt storm där småföretagare är i händelsernas centrum och nu är den stora frågan, vilka överlever och vilka faller? Detta seminarium ger dig kunskap och verktyg

Läs mer »
Helene Bergstedt  Jakob Hassel  Katarina Sand  Sara Carlenfors Linered  Zennie Sjölund 

Lönepodden: Foras övergång till månadsrapportering

Nästa år går Fora över till månatlig hantering av de kollektivavtalade försäkringarna för privatanställda arbetare. Det innebär månadsvis lönerapportering, fakturering och överföring av pensionspremier till arbetarnas pensionsbolag. För företag som har försäkringsavtal hos Fora innebär övergången både permanenta och tillfälliga förändringar i rutiner och processer. Kom och lyssna på Lönepodden där Foras representanter, Jakob Hassel

Läs mer »
Linda Ekwing  Peter Hultman 

Nytt hållbarhetsdirektiv – vad gör vi nu?

EU har tagit fram ett nytt direktiv för hållbarhetsrapportering (CSRD) som vi måste förhålla oss till, men var börjar man? Det kan vara lätt att bli stressad när hållbarhetscontrollers är svåra att hitta och rapporteringskraven kommer allt närmare. Vilken nivå ska vi lägga oss på och var kan vi få hjälp? Peter Hultman och Linda

Läs mer »
Anna Bellman 

Snacka förändring så andra vill med

Förändring är det nya normala och ändå är det något av det svåraste.Hur kan du snacka förändring så att andra vill följa med?Hur kan du kommunicera på ett sätt som skapar lust och engagemang? Om du vill fånga intresset och få andra att ta till sig ditt budskap så finns det en del saker att

Läs mer »
Johan Parmler 

Studieresultat: fixar vi kundernas krav i redovisningsbranschen?

Svenskt Kvalitetsindex (SKI) har för tredje gången studerat hur nöjda kunderna är med sina leverantörer för redovisningstjänster. Tidigare års studier har påvisat att man lyckats bra i kundernas ögon och branschen har haft höga kundnöjdhetsbetyg. De senaste åren har dock präglats av en osäker och turbulent omvärld med kriser som löst av varandra. Frågor som

Läs mer »
Irini Kallides 

Vad kan en fåmansföretagare göra under karenstiden?

Det är en av de vanligaste frågorna från delägare i fåmansaktiebolag. Det finns runt 400 000 fåmansföretagare i Sverige och de omgärdas av komplicerade regler, de så kallade 3:12-reglerna. Vi ska prata om syftet bakom dessa regler för att kunna förstå dem bättre. Bästa sättet att få ut avkastning från bolaget är via det gränsbelopp

Läs mer »
Zennie Sjölund 

Vem vet mest – och bäst? Att värdera kunskap i lönebranschen

Vi är rådgivare med vår kunskap som främsta konkurrensfördel. Samtidigt är information lättillgänglig och gratis. Vi kan till och med få den serverad med hjälp av AI. Men som man frågar får man svar. För att kunna ta tillvara på teknikens möjligheter, tillämpa regelverk och skapa kvalitet krävs förmåga att bedöma och värdesätta information. Aldrig

Läs mer »
Scroll to Top