Visma Spcs Klimatrapport

Visma Spcs Klimatrapport

Hur kan små och medelstora bolag stärka sin konkurrenskraft när kraven på hållbarhet ökar?

Vid årsskiftet kommer större bolag behöva börja hållbarhetsrapportera enligt CSRD. En del i detta är att de kommer behöva kartlägga deras leverantörsled och förstå deras klimatpåverkan. Detta kommer medföra att era kunder som har affärsförbindelser med de som träffas av hållbarhetskraven kommer behöva börja redovisa deras klimatavtryck för att fortsatt vara aktuella i upphandlingar.

Hur skall då era kunder bibehålla deras relation med de bolag som träffas av CSRD? Med tillvaket eEkonomi Klimatrapport räknas din kunds klimatavtryck automatiskt ut av programmet. Detta genom att tjänsten hämtar datan från bokföringen och omräknar den till koldioxidutsläpp. Med tjänsten får du enkelt fram hur kunden ligger till mot andra företag i dess bransch, vilka kostnadskategorier som genererar mest utsläpp och programmet förser även kunden med vilka åtgärder de skulle kunna ta för att minska deras utsläpp.

Integrerat i tjänsten medföljer även möjligheten för kunden att klimatfinansiera olika projekt som bidrar till att minska världens klimatavtryck och genom detta öka deras konkurrenskraft.

Scroll to Top