Fastighet & Entreprenad

Fastighet & Entreprenad

Titov & Partners jurister har lång och bred erfarenhet för att hantera de frågeställningar som kan uppkomma inom fastighetsområdet.

Vi erbjuder juridiskt biträde i alla typer av fastighetsrättsliga frågor. Vårt bistånd spänner från löpande rådgivning till bistånd i komplexa projekt och strategifrågor.

Förutsättningarna och behoven för varje klient är unika. Vår rådgivning anpassas därefter.

Titov & Partners erbjuder bistånd till alla aktörer verksamma inom fastighetsområdet. Bland våra klienter finns både små och stora aktörer inom bland annat byggkonsultbranschen och anläggningsbranschen, stat och kommuner samt företag inom hotell- och restaurangbranschen.

Scroll to Top