APIer för företagsinformation

APIer för företagsinformation

Har du ett system eller en lösning som du vill integrera med Bolagsverkets data eller register? Eller funderar du på att utveckla en ny integration?
Bolagsverket är tillgängligt för dig för att du på ett enkelt sätt via API:er ska kunna hämta och lämna information om företag och företagande i dina egna applikationer.

Scroll to Top