TimeLog

MINSKA ADMINISTRATIONEN MED UPP TILL 75 % – SAMTIDIGT SOM DU ÖKAR LÖNSAMHETEN.

TimeLog knyter ihop företagets tid- och kostnadsredovisning med din lönehantering, fakturering, projektstyrning och KPI-rapportering. På så sätt minskas tiden du behöver lägga på administration drastiskt – samtidigt som du får den data du behöver för att kunna öka lönsamheten.

SÅ EFFEKTIVISERAR DU DINA ARBETSFLÖDEN MED TIMELOG:

# REGISTRERA TID PÅ DET SÄTT SOM PASSAR DIG
Du har tillgång till smidig mobilapp, start- och stoppur i desktop-appen, överblick i tidrapporten online och automatisk tidregistrering via kalendern i Outlook. Tidrapportering för konsulter måste vara riktigt smidig och användarvänlig, annars får du inte in korrekt data.

# AUTOMATISERA FAKTURERINGEN OCH LÖNEHANTERINGEN
Du skapar faktura- och löneunderlag blixtsnabbt och för enkelt över dem till dina ekonomi- och lönesystem. På så sätt slipper du krångliga dubbelinmatningar och sparar stora mängder tid. Du får kontinuerlig överblick över din debiteringspotential och dessutom möjlighet att Intäktsföra arbetad tid i pågående projekt.

# FÅ ÖVERBLICK ÖVER MEDARBETARNAS ARBETSBELASTNING
Du får en rättvisande överblick över medarbetarnas arbetsbelastning, oavsett hur många olika projekt ni bedriver samtidigt. Det är smidigt att allokera om resurser, och det blir lättare att planera projekt och hålla deadlines.

# TA KONTROLL ÖVER PROJEKTEKONOMIN
Du följer alla viktiga projekt-KPI:er i realtid och kan agera i tid för att vända en negativ utveckling. Planering och offerering av nya projekt baserar du på ett gediget dataunderlag. Konsultföretag lever av att sälja tid och expertis, och det är extremt viktigt att du har koll på exempelvis realiserat timpris, utnyttjandegrad samt täcknings- och debiteringsgrad

TimeLog PSA

TimeLog PSA hjälper dig att effektivisera företagets tidrapportering, kostnadsredovisning, lönehantering, fakturaberedning, resursplanering, projektledning, kundhantering och rapportering av nyckeltal. Det här kallas professional services automation, PSA, och är en typ av lösning som är på stark frammarsch globalt på grund av de konkreta och snabba vinster användarna ser. Med TimeLog PSA kan du: * Automatisera faktureringen och lönehanteringen * Registrera tid på det sätt som passar er * Få överblick över medarbetarnas arbetsbelastning * Fatta vinstdrivande beslut baserade på data TimeLog PSA integrerar med de ledande löne- och ekonomisystemen i Sverige, exempelvis Fortnox, Microsoft Dynamics 365 Business Central, Björn Lundén, Visma Administration och Visma Lön.

Läs mer »

Kontakta oss

Scroll to Top