Srf konsulterna

Srf konsulterna är Sveriges ledande branschorganisation inom redovisning, lön och rådgivning.

Våra 6 500 medlemmar, varav 3 500 är Auktoriserade Redovisningskonsulter och Auktoriserade Lönekonsulter, hjälper 330 000 svenska och utländska företag att utvecklas.

Srf konsulterna erbjuder branschinformation och professionell utveckling via auktorisation och smarta kursplaner inom ekonomi- och lönehantering som bygger din kompetens till nästa nivå. Vårt kursutbud omfattar allt från grundkurser, nyhetsuppdateringar till specialistkurser och auktorisationsutbildningar specialanpassade för redovisnings- och lönebranschen och med landets bästa lärare.

Auktorisationen är en kvalitetsstämpel som står för rätt kompetens, vägledning och affärsnytta. Genom auktorisationen tydliggörs kvalitetssäkrade redovisnings- och lönetjänster till nytta för företagen.

Srf konsulterna bevakar förändringar inom ekonomiområdet och påverkar lagstiftningen genom remissarbete och samarbete med myndigheter och organisationer.

Kontakta oss

Scroll to Top