Plats:

Kistamässan

Datum:

25-26 sep 2024

Penneo

Penneo

Om oss

Penneo är en Signerings och KYC plattform som tillhandahåller automatiseringslösningar för arbetsflöden relaterade till kundkännedom (KYC), digital signering och dokumenthantering. Bolagets kraftfulla lösningar hjälper mer än 2700 företag att uppfylla regelefterlevnad på ett effektivt och smidigt sätt.
Med Penneo kan företag minska tiden som läggs på administrativa uppgifter och därmed sänka driftskostnaderna, samtidigt som de förbättrar produktiviteten och användarupplevelsen.
Allt vi gör, från vår IT-miljö till våra produkter, följer de högsta säkerhetsstandarderna och branschens bästa praxis. Penneo får varje år en ISAE 3000-rapport som intygar vår efterlevnad och vi är ISO 27001- och 27701-certifierade.

Nyheter

Jobbannonser

Skicka oss ett meddelande

Scroll to Top