Irini Kallides

Irini har en juristexamen från Handelshögskolan i Göteborg. Började arbeta inom Wolters Kluwer under studietiden och har varit tjänstledig för studier utomlands. Har arbetat med skattefrågor sedan 1989.

Arbetar idag som Skattejurist på Wolters Kluwer med att bevaka rättsutvecklingen på skatteområdet samt utföra och förmedla insikter och analyser.

Särskilda expertområden
• Företagsbeskattning
• Regelverket för fåmansföretagare (inkl. 3:12-reglerna)

Scroll to Top