Advice Skatt KB

Advice

Om oss

Det ligger ett stort värde i att se över sin situation från såväl ett skattemässigt perspektiv som från ett familjerättsligt perspektiv. Det kan vi på Advice hjälpa dig med.

På Advice uppskattar vi långsiktiga och nära relationer med våra kunder – genom att följa kunden under lång tid har vi bättre förutsättningar att förstå kundens behov och prioriteringar. Det ger även möjlighet till snabbare rådgivning vid nya frågeställningar.

Advice Skatt
Den som driver eget företag har fullt upp med att driva och utveckla sin verksamhet. Samtidigt är egna företagare den grupp som har mest att tjäna på en genomtänkt och långsiktig skattestrategi. Därför finns Advice Skatt.

Advice Skatt är en oberoende konsultbyrå som framförallt arbetar med ägarledda företag. Vi bistår våra kunder med långsiktig skatteoptimering och skatterådgivning, både för bolaget och för den enskilda ägaren som privatperson. 85 procent av våra kunder är entreprenörer som driver fåmansföretag.

Vi hjälper våra kunder med omstruktureringar, generationsskiften, planering vid försäljning av aktiebolag, rådgivning vid att ta in nya delägare, alternativ för att behålla nyckelpersoner genom bonus- och incitamentprogram, alla frågor som rör fåmansföretag och kvalificerade och okvalificerade aktier, utomståenderegeln, karensbolag, in- och utflyttningar samt andra internationella frågor, hantering av tillgångar utomlands, förmånsfrågor och frågor om tillgångar i aktiebolag som även kan användas privat, ärenden, förfrågningar och processer med Skatteverket, ränteavdragsbegränsningsregler och en hel del annat.

Advice Familjerätt
Kärlek, död och pengar:

Livet är föränderligt, det vet vi alla. Därför är det viktigt att känna till de juridiska konsekvenserna när detta sker.

Alltför få har i god tid upprättat de nödvändiga juridiska dokument som krävs för att man ska känna trygghet inför framtida situationer, oavsett om dessa är planerade eller om de är oväntade. Ett första steg är att förstå de juridiska konsekvenserna kring din specifika situation och det du vill ska ske för att du och dina nära ska känna er trygga. Därefter är det dags att ta beslut om vilka juridiska handlingar som är nödvändiga för dig.

Många människor har en ofullständig eller felaktig bild av vilka krav som ställs juridiskt för att skapa den trygghet man vill ska gälla. Det kan bero på förändringar i lagstiftningen eller att man inte engagerat sig i frågorna tidigare. Att ta adekvat juridisk hjälp när man upprättat sina dokument är därför mycket viktigt.

Vi på Advice Familjerätt hjälper er med detta.

Prata med oss på Advice – det lönar sig.

Produkter

Nyheter

Jobbannonser

Skicka oss ett meddelande

Scroll to Top