Revision

Revision

Vårt revisionserbjudande är mer än bara lagstadgad revision.

Revision är en viktig funktion i samhället. Revision innebär i korthet en kvalitetssäkring av den finansiella rapporteringen mot ägare, myndigheter, andra företag, banker och anställda. Revision utgör ett smörjmedel i affärsrelationer. En oberoende revision ökar avsevärt möjligheterna att göra affärer och skapar en trovärdighet åt bolaget och dess verksamhet. Vi utför revision effektivt och på ett professionellt sätt och kommunicerar löpande eller i samband med slutrevisionsmöte våra iakttagelser och eventuella förbättringsåtgärder – revisionen skall utöver kvalitetssäkringen ge ytterligare mervärde till företaget och dess ledning. Vår riskanalys görs för att man på ett aktivt sätt skall hålla koll på de risker som finns i ett företag och hur allvarliga följderna kan bli om något inträffar. Riskanalysen görs helt enkelt för att redan nu förhindra att problem uppstår eller om de uppstår snabbt ha en plan för att lösa dem. Den ger svar på var rutiner brister och vilka åtgärder som behöver vidtas för att stärka rutinerna så att inga väsentliga fel förblir oupptäckta.

Galleri

Hemsida

Nedladdningar

Scroll to Top