Professionell Rapportering

Boardeaser förenklar och automatiserar er finansiella rapportering. Vi ger dig professionella rapporter på 1 minut!

Läs in en bokföringsfil från ert ekonomisystem och Boardeaser presenterar automatiskt er data i pedagogiska och snygga grafer, nyckeltal och tabeller. Få budgetförslag och automatisk jämförelse med utfall mot budget.

Koncernrapportering
Konsoliderade rapporter på 1 minut.
Boardeaser ger en pedagogisk och uttöm­mande rapportering för koncernen – direkt från bokföringen. Våra verktyg hanterar elimineringar, minoritetsägande, internationella dotterbolag och mycket mer.

Scroll to Top