Procountor

Finago erbjuder programmet Procountor som möjliggör en helt digital ekonomistyrning och som lämpar sig för gemensam användning av redovisningsbyrån och kundföretaget. Digital ekonomistyrning gör det möjligt att oavsett tid och plats sköta och följa upp företagets ekonomi. Detta gör processerna för ekonomistyrning betydligt mer effektiva, i och med att de manuella arbetsfaserna automatiseras.

Scroll to Top